Wczoraj, 16 października, w Sali Klubu WYTWÓRNA przy ul. Łąkowej w Łodzi, z okazji minionego Dnia Edukacji Narodowej, odbyła się uroczystość uhonorowania nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi nauczycieli i dyrektorów łódzkich szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

 

1

Początkiem uroczystości było odśpiewanie przez przybyłych na tę uroczystość gości, laureatów nagrody i osoby im  towarzyszące, wraz z chórem uczniów I LO i. M. Kopernika w Łodzi, wszystkich zwrotek Hymnu Państwowego.

 

0

 

Gdy przebrzmiały ostatnie takty refrenu głos zabrała Beata Jachimczak – dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, witając gości honorowych, wśród których były władze miasta z Prezydent Hanną Zdanowską, województwa z łódzkim Kuratorem Oświaty Janem Kamińskim, posłowie na Sejm RP, radni i przedstawiciele wielu miejskich służb i instytucji.

 

2

 

Po niej głos zabrała Pani Prezydent, która składając nagrodzonym podziękowania za ich pracę i gratulując wyróżnień powiedziała m. in.: „Państwa ciężka praca i państwa zaangażowanie, państwa doświadczenie, które chcecie przekazywać najmłodszym, ten cały trud, który wkładacie jest nie do przecenienia i nie do oszacowania. To są tylko skromne wyrazy podziękowania…

 

Chwała organizatorom tego spotkania za to, że następnym było tylko okolicznościowe, krótkie  wystąpienie Pana Kuratora Kamińskiego, co w okresie przedwyborczym stało się  niewątpliwym plusem tej imprezy, niekoniecznie pozytywnie przyjętym przez obecnych na sali posłów i samorządowców.

 

Po tym wystąpieniu przystąpiono do wręczania aktów przyznania narody. Laureaci zajmowali na scenie miejsca w kolejności, w jakich byli wyczytywani z długiej listy nagrodzonych, w siedmiu grupach. Oto fotorelacja z tej części uroczystości . Zamiast wymieniania nazwisk kilkunastu osób, znajdujących się na każdej z poniższych fotografii, będą pod nimi zamieszczane informacje od której do której pozycji na załączonej liście nagodzonych są te osoby wymienione, wraz z podaniem funkcji i miejsca zatrudnienia.

 

3

Osoby od numeru 1 do 14 na liście nagrodzonych*

 

4

Osoby od numeru 15 do 31 na liście nagrodzonych*

 

5

Osoby od numeru 32 do 47 na liście nagrodzonych*

 

6

Osoby od numeru 48 do 63 na liście nagrodzonych*

 

6a

Osoby od numeru 64 do 79 na liście nagrodzonych*

 

7

Osoby od numeru 80 do 96 na liście nagrodzonych*

 

8

Osoby od numeru 97 do 112 na liście nagrodzonych*

 

9

Osoby od numeru 113 do 128 na liście nagrodzonych*

 

W drugiej części uroczystości wystąpili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi, którzy zaprezentowali własną wersje inscenizacji muzicalu „Metro”. Przedstawienie to miało swą premierę na tej samej scenie przed wakacjami, w ramach szeregu przedsięwzięć, związanych z uczczeniem przez uczniów pamięci przedwcześnie zmarłego nauczyciela tej szkoły – Zdzisława Sędzickiego.

 

Oto fotoreportaż z tego koncertu:

 

M1

 

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

M6

 

M7

 

M8

 

M9

 

 

*) Lista osób wyróżnionych w 2014r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi – TUTAJ

 

 

Zobacz także relację z tej uroczystości w TV TOJA  –  TUTAJ

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź