Portal  EDYNEWS.PL zamieścił artykuł „O powtarzaniu klasy przez dzieci”, którego autorem jest Włodzimierz Paszyński – były wiceminister edukacji i sportu (2001–2003), w latach 1990 – 1998 stołeczny kurator oświaty,  od 2006 wiceprezydent m.st. Warszawy do spraw edukacji, polityki społecznej, sportu i rekreacji.

 

19.09.2007 WARSZAWA PLAC BANKOWY HAPPENING I DEBATA PUBLICZNA NT. TZW. KOPERT SPECJALNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH  NZ. WLODZIMIERZ PASZYNSKI - WICEPREZYDENT MIASTA  FOT. WOJCIECH SURDZIEL / AGENCJA GAZETA

Foto:www.google.pl

 

Włodzimierz Paszyński był  w latach 1974-1987 nauczycielem języka polskiego w warszawskim VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława  IV i XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Ludowego Lotnictwa Polskiego, a od 2004 nauczycielem w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha. W latach osiemdziesiątych ub. wieku należał do animatorów tzw. oświaty niezależnej, współtworzył pierwszą w Polsce klasę autorską w XXXIX LO w Warszawie, a także należał do założycieli  legendarnego już I Społecznego LO przy ul. Bednarskiej.

 

Oto początkowy fragment tego artykułu:

 

Pani minister Anna Zalewska, osobiście i za pośrednictwem poradnika publikowanego na stronach MEN, przypomina rodzicom, że mogą zostawić swoje dzieci na drugi rok w pierwszej klasie, bądź zerówce przedszkolnej. Owszem, mogą, ale elementarna uczciwość wymaga także powiedzenia rodzicom, że decyzja o powtarzaniu przez dziecko roku, nie powinna być podejmowana pochopnie, tylko dlatego, że uchwalona w pośpiechu, bez stosownych konsultacji, zmiana ustawy o systemie oświaty daje taką możliwość. Należy wskazywać również negatywne skutki takiego rozwiązania. A jest ich sporo…

 

 

Powtarzanie klasy, zarówno na początku edukacji, jak w kolejnych jej etapach, może mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach i nie powinno być promowane, jako zasada czy powszechne rozwiązanie. Współczesna pedagogika przyjmuje jako zasadę, że uczeń, zwłaszcza na początku nauki, nie powinien powtarzać klasy! Zdarzeniu takiemu zawsze towarzyszy poczucie porażki, czasem wręcz klęski, co fatalnie wróży na przyszłość i ma bardzo negatywny wpływ na dalszą edukację. Dziecko czuje się gorsze od swoich rówieśników – nie tylko koleżanek i kolegów z klasy, ale również otoczenia środowiskowego (rodzina, podwórko, krąg bliższych i dalszych znajomych…). Niekorzystny wpływ na rozwój młodego człowieka może mieć również zerwanie relacji pomiędzy nim, a rówieśnikami, nauczycielami, wychowawcą.

 

Poza tym, jak wykazują liczne badania (np. prof. Czesława Kupisiewicza), powtarzanie klasy nie prowadzi na ogół do poprawy motywacji i wyników. […]

 

 

Cały artykuł „O powtarzaniu klasy przez dzieci”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.plZostaw odpowiedź