Wczoraj, 1 września 2020 r., w pięknej sali Klubu Nauczyciela w Łodzi odbyła się konferencja prasowa kierownictwa Okręgu Łódzkiego ZNP – w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w warunkach pandemii. Jako że nie mogliśmy w niej uczestniczyć – przekazujemy poniższą informację, zaczerpniętą z fanpage Okręgu Łódzkiego ZNP:

 

Foto: www.facebook.com/znplodz/

 

Na zdjęciu (od lewej): Marek Ćwiek – prezes i Marian Trębacz – wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego podczas wczorajszej konferencji.

 

 

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek przedstawił stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące bezpiecznej nauki i pracy w szkołach. Konkretne rozwiązania zaproponowane przez ZNP to niezbędne minimum dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Uważamy, że wyposażenie wielu szkół w środki ochrony osobistej nauczycieli i pracowników jest niewystarczające. Dlatego Oddziały ZNP w Łodzi przekażą członkom ZNP ponad 4000 półprzyłbic.

 

Związek uważa, że przygotowane przez MEN wytyczne do pracy szkół są nieprecyzyjne i zbyt ogólne. Nie opracowano przejrzystych, spójnych procedur postępowania i zasad współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w szkołach.

 

Rząd nie wykorzystał należycie wakacji by przygotować system edukacji do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia epidemią COVID-19.

 

W sprawie przygotowania do nowego roku szkolnego nasuwają się pytania:

 

-czy rząd zapewnił odpowiednie środki finansowe z budżetu centralnego na funkcjonowanie szkół w rygorze sanitarnym?

-czy zapewnił wszystkim uczniom dostęp do szerokopasmowego internetu?

-czy zapewnił szkołom odpowiedni sprzęt (laptopy, kamery) i oprogramowanie do pracy w systemie hybrydowym lub zdalnym?

-czy rząd przygotował jednolitą platformę edukacyjną do zdalnego nauczania?

-czy władze oświatowe przygotowały kadry nauczycielskie, które zastąpią zarażonych nauczycieli, będących na kwarantannie lub tych, którzy odejdą z zawodu z obawy o swoje zdrowie?

-czy zmieniono treść podstaw programowych i znowelizowano rozporządzenie o ramowych planach nauczania tak, aby zapewnić możliwość efektywnej pracy w przypadku zdalnego nauczania?

 

Na każde z tych pytań jest jedna odpowiedź – NIE!

 

To wszystko pokazuje, jak mało istotna dla tego rządu jest edukacja, jak mało ważne jest zdrowie dzieci, nauczycieli i ich rodzin. Jak mało istotna jest przyszłość naszego kraju.

 

Za beztroskę i dyletanctwo obecnych władz oświatowych zapłacimy wszyscy. Będzie to rok szkolny, który zapamiętamy na długo.

 

 

Źródło: www.facebook.com/znplodz/

 Zostaw odpowiedź