Dzisiaj na stronie „Głosu Nauczycielskiego” zamieszczono informację, zatytułowaną „Egzamin w epoce koronawirusa. CKE, GIS i MEN przygotowały wytyczne”. Poniżej zamieszczamy jej obszerne fragmenty i linki do skróconych jej fragmentów wg GN, a także linki do jej pełnej wersji i materiału źródłowego ze strony CKE:

 

Foto: Renata Dąbrowska /Agencja Gazeta [www.natemat.pl]

 

 

                             Egzamin w epoce koronawirusa. CKE, GIS i MEN przygotowały wytyczne

 

Takie wskazówki znalazły się w opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych”. Przygotowany wraz z GIS i MEN dokument jest obszerny – to 27 stron szczegółowych zaleceń dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

Wytyczne podzielono na sześć sekcji, w których przedstawiono m.in.:


-kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów,


-wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa,


-wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych,


-wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu,


-wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji,


-wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 

 

Niektóre zalecenia są obowiązkowe, inne – fakultatywne.

 

 

Oto najważniejsze, obowiązkowe, punkty wytycznych

(Wybraliśmy tylko, przykładowo, kilka z nich. Cały ich zestaw  – TUTAJ – redakcja OE)

 

 

-na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (?) (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,


-zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin (?), jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, […]


-obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,


-przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, […]


-konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku,


-obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,


-konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd., […]


-przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej,


-dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem, […]

 

 

W dokumencie znalazły się też zalecenia o charakterze fakultatywnym   [Ich wykaz – TUTAJ]

 

 

Źródło: www.glos.pl

 

 

 

Dokument: „Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów” – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź