Foto:www.google.com/maps/

 

Budynek w którym działał zlikwidowany Dom Dziecka nr 8 w Łodzi

 

 

Oto fragmenty artykułu, zatytułowanegoZamknięto dom dziecka, bo jego wszyscy podopieczni trafili do rodzin, jaki dzisiaj zamieszczono na stronie „Gazety Prawnej”:

 

W Łodzi zlikwidowano dom dziecka, którego 25 podopiecznych trafiło do rodzin biologicznych bądź zastępczych spokrewnionych i zawodowych. To pierwszy znaczący krok w realizacji planu władz miasta, aby do 2021 roku zlikwidować większość miejsc w domach dziecka i zastąpić je rodzinami. […]

 

Zlikwidowany Dom Dziecka nr 8, w którym przebywały dzieci w wieku od 6 do 18 lat, to duży, piętrowy obiekt z 27 miejscami dla podopiecznych. Pusty już budynek przy ul. Zuchów zaprezentowano mediom, aby dziennikarze na własne oczy przekonali się, jak bardzo to miejsce różniło się od warunków domowych.

 

„Chcemy skończyć z sytuacją, gdy dzieci żyją w molochach – w dużych placówkach nie ma się poczucia domu, brakuje przytulności i komfortu. Domy dziecka w przyszłości mają być maksymalnie 14-osobowe; obecnie w naszych placówkach przebywa od 10 do 30 dzieci” – zaznaczył (wiceprezydent Łodzi Adam) Wieczorek.

 

 

Władze Łodzi zdecydowały także, aby małe dzieci porzucane przez rodziców po urodzeniu, np. pozostawiane w szpitalu, nie były kierowane do domu dziecka. W ciągu 1,5 roku 49 takich niemowląt trafiło do wyspecjalizowanego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli, w którym stwarzane są dla nich warunki „jak w domu” lub rodzin zastępczych. Obecnie w Łodzi jest 1 tys. rodzin zastępczych, w których przebywa 1,4 tys. dzieci.

 

Według dyrektora łódzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotra Rydzewskiego, umieszczenie w rodzinach dawnych podopiecznych likwidowanego domu dziecka stało się możliwe dzięki wytężonej pracy dyrekcji tej placówki. 18 dzieci trafiło do swoich rodzin biologicznych, reszta do zastępczych. Na zaopiekowanie się jednym z wychowanków zdecydował się m.in. jeden z pracowników domu dziecka. […]

 

Dyrektor MOPS zapewnił, że wszyscy pracownicy likwidowanego domu dziecka – a było ich 30 – otrzymali propozycje pracy w innych placówkach; część osób z nich skorzystała.

 

Plany władz Łodzi zakładają stworzenie do 2021 roku ponad 300 rodzin zastępczych, co byłoby równoznaczne z zabraniem wszystkich podopiecznych z domów dziecka. Zachowane zostałyby domy dziecka w formie pogotowia opiekuńczego oraz placówki dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, dla których rodzina zastępcza nie jest rozwiązaniem.

 

 

Cały artykuł „Zamknięto dom dziecka, bo jego wszyscy podopieczni trafili do rodzin” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www. praca.gazetaprawna.pl

 

 

 

Zobacz także:

 

Fragment <Wiadomości> TV TOYA „Miejsce dzieci jest w rodzinie”    –    TUTAJ

 

Na stronie TVN24 „Rodziny zastępcze zamiast domów dziecka. Rusza łódzki program   –   TUTAJZostaw odpowiedź