Przy okazji wizyty w Łodzi Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, prezydent Hanna Zdanowska ogłosiła nowa inicjatywę miasta na rzecz tworzenia rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

 

RPDz  w Łodzi

 Foto: www.uml.lodz.pl

 

Nowy program polega na przekazaniu w użytkowanie rodzinom podejmującym trud pieczy zastępczej mieszkań w remontowanych miejskich kamienicach. Dwa takie lokale już są gotowe – 4-pokojowe mieszkanie przy ul. Piotrkowskiej 3 w Pasażu Róży oraz przy ul Sterlinga.

 

Chcemy wspierać ideę rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka nie tylko poprzez infrastrukturę, ale również kompleksowe ich otoczenie opieką psychologiczną i medyczną – zapowiedziała prezydent Łodzi Hann Zdanowska.

 

Minister Marek Michalak podkreślił, że to bardzo cenna inicjatywa, która pozwoli na rozwijanie programu pieczy zastępczej właśnie dzięki kompleksowemu podejściu do problemu przekazywania dzieci z placówek opiekuńczych pod opiekę normalnej rodziny.

 

W łódzkich domach dziecka i innych placówkach na ciepło rodzinnego domu czeka ponad 360 dzieci. Przy kolejnych remontach kamienic, a także rewitalizacji obszarowej do programu mieszkań dla rodzin zstępczych przekazywane będą kolejne lokale mieszkalne.

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

O tej wizycie poinformowała także TV TOYA w swym programie informacyjnym <Wydarzenia>Zostaw odpowiedź