Dziś na stronie MEN zamieszczono komunikat, zatytułowanyHarmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek”.

 

 

                                        Ale nadal każdy z nas, jak Sokrates, powtarza: „Wiem że nic nie wiem”.

 

Oto pierwsze akapity tego komunikatu:

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie  w tej sprawie*

 

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego. […]

 

 

Oto fotokopia najbardziej interesującego fragmentu tego rozporządzenia, z którego wynika, że terminy wszystkich wymienionych w tam egzaminów (w tym egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zawodowych) będą ogłoszone na 21 dni przed ich na nowo wyznaczonymi (?) terminami.

 

 

Cały komunikat „Harmonogram egzaminów i rekrutacji…”   –   TUTAJ

 

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

*Podkreślania fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE.

 

 

Komentarz redakcji:

 

Zamieszczony pod komunikatem link odsyła do wersji roboczej rozporządzenia. Do chwili zamieszczenia tej informacji rozporządzenie MEN z 10 kwietnia 2020 r. nie zostało jeszcze opublikowane w „Dzienniku Ustaw”.Zostaw odpowiedź