O udziale szkoły i przedszkoli ze Zduńskiej Woli w odbytym 29 września 2014r w Krakowie XII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół dla Ekorozwoju informowaliśmy już 1 października. Teraz przekazujemy Naszym Czytelnikom kolejny materiał, tym razem informujący jak licznie uczestniczyły w nim placówki z Łodzi i całego naszego województwa i które z nich otrzymały „Zieloną Flagę” po raz trzeci – na trzy lata, które na jeden rok, a którym przyznano certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W bieżącej edycji nagrodzono 276 przedszkoli i szkół. Przyznano 35 certyfikatów Zielonej Flagi na okres 3 lat, 195 certy- fikatów Zielonej Flagi na okres roku i 46 certyfikaty Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej przyznanych na okres roku.*)

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Aż 18 z 30-u placówek należących do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łódzkiem zostało nagrodzonych certyfikatami za swe działania ekologiczne. Oto ich wykaz, według rodzaju certyfikatu:

3 placówki uzyskały Zieloną Flagę*) po raz trzeci na okres 3 lat

1. Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi
2. Przedszkole Miejskie Nr 98 w Łodzi
3. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim

11 placówek uzyskało Zielona Flagę na okres jednego roku

1. Przedszkole Miejskie nr 138 w Łodzi
2. Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi
3. Przedszkole Miejskie nr 109 z oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
4. Prywatne przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie
5. Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi
6. Miejskie Przedszkole nr 1 w Głownie
7. Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli
8. Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
9. Przedszkole Miejskie nr 105 w Łodzi
10. Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi
11. Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

4 placówki uzyskały certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej**)

1. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zduńskiej Woli
2. Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli
3. Publiczne Przedszkole nr 7 w Zduńskiej Woli
4. Miejskie Przedszkole nr 36 w Łodzi

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Wszystkim placówkom, które otrzymały certyfikat serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że rokrocznie obserwuje się coraz wyższy poziom i różnorodność realizowanych działań oraz ogromne zaangażowanie  nauczycieli.

 

Materiały nadesłane z PM Nr 208 w Łodzi
zredagował Włodzisław Kuzitowicz

 

*) „Zielona Flaga” jest tytułem nadawanym szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools, w którym uczestniczy około 15 000 szkół z 54 krajów Europy, Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Program ten polega przede wszystkim na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej i ich rodzin, poprzez działania na rzecz wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami.

W Polsce certyfikat I i II stopnia przyznaje Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”:

• Ministerstwo Środowiska
• Ministerstwo Edukacji
• Anna Wielgopolan – NFOŚiGW
• Anna Kalinowska – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
• Elżbieta Tołwińska-Królikowska – Federacja Inicjatyw Oświatowych
• Malgorzata Jantos – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
• Marek Zaborowski – Fundacja Bellona
• Zdzisław Nitak – Fundacja GAP Polska
• Krzysztof Szustka – Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
• Anna Woźniak – Fundusz Partnerstwa
• Emilia Seweryn – Portal Zielona Lekcja
• Rafał Serafin – Fundacja Partnerstwa dla Środowiska

 

**) Krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga”.Zostaw odpowiedź