Jak poinformowało MEN – wiceminister Teresa Wargocka wzięła wczoraj udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głównym tematem spotkania była przygotowana przez MEN nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt zakłada m.in.: zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla nauczycieli, którym przyznano tytuł profesora oświaty, zmiany dotyczące prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli oraz likwidację tzw. godzin karcianych.

 

Wargocka w ZNP
Foto: www. znp.edu.pl

 

Oto fragment komunikatu, jaki zamieszczono na internetowej stronie ministerstwa:

 

Podczas posiedzenia prezydium ZNP rozmawiano również o wprowadzonej ustawie zmieniającej obowiązkowy wiek szkolny oraz rozpoczętej w ubiegłą środę ogólnopolskiej debacie oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”. […]

 

Każdy nowy zapis ustawowy dotyczący edukacji będzie konsultowany ze związkami zawodowymi – zadeklarowała wiceminister edukacji.

 

Sekretarz Stanu w MEN przedstawiła związkowcom harmonogram poszczególnych debat oraz tematy, jakie zostaną w nich poruszone. Przypomniała także, że równolegle do prac zespołów eksperckich, w całej Polsce trwać będą wojewódzkie debaty oświatowe. […]

 

Zdefiniowaliśmy wiele obszarów w polskim systemie edukacji, które wymagają pogłębionej analizy. Wnioski z każdej debaty pozwolą nam na ukierunkowanie zmian w oświacie – powiedziała wiceminister Teresa Wargocka.

 

Związkowcy z ZNP wyrazili zainteresowanie aktywnym udziałem w debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” oraz zaproponowaniem pomysłów dotyczących rozwoju polskiej edukacji.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zamieścił na swej stronie komunikatu o tym spotkaniu, poprzestając jedynie na podaniu porządku obrad i zamieszczeniu galerii zdjęć   –   TUTAJZostaw odpowiedź