Jak dostosować polski system kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy? Jak przekazywać młodzieży praktyczną wiedzę potrzebną do codziennej pracy w zawodzie? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji „Rola i znaczenie kształcenia zawodowego we współpracy Polska-Niemcy”, którą zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. W spotkaniu wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki wraz z pracownikami Instytutu Badań Edukacyjnych. Stronę niemiecką reprezentowali Susanne Burger z Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań oraz Gunther Spillner z Federalnego Instytutu ds. Kształcenia Zawodowego.

 

Polska i Niemcy mają ciekawe doświadczenia edukacyjne, którymi chcą się wymieniać– zapewniał w swoim wystąpieniu wiceminister Tadeusz Sławecki. – Polska osiąga wysokie wyniki pod względem liczby osób kończących szkoły ogólnokształcące i wyższe o profilu humanistycznym. Niestety wskaźniki bezrobocia wśród tych młodych osób są dość wysokie – dodał wiceminister.

 

Inną strukturę kształcenia mają nasi zachodni sąsiedzi. Jak poinformował uczestników panelu Rolf Nikel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, przeszło połowa młodych Niemców wybiera kształcenie zawodowe. I – jak okazuje się – to właśnie w Niemczech i w Austrii bezrobocie wśród młodzieży jest najniższe w całej Unii Europejskiej, kształtując się poniżej 10 %.

 

Polski system kształcenia zawodowego jest reformowany, a celem tych reform jest właśnie dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Istotną reformą kształcenia zawodowego w Polsce jest rozbudowa systemu kształcenia dualnego, od lat z powodzeniem stosowanego w Niemczech – wyjaśniał wiceminister Tadeusz Sławecki. – Osoby kształcące się w tym systemie uczą się zawodu w dwóch miejscach: Teorię poznają w szkole, a praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Cieszę się, że Polska i Niemcy intensywnie w tej dziedzinie współpracują – zapewniał wiceminister Sławecki, wyrażając zadowolenie z faktu, że w programach kształcenia dualnego w Polsce uczestniczą znane niemieckie firmy, takie jak Hochland czy Volkswagen.

 

Korzyści z dualnego systemu kształcenia mają zarówno przedsiębiorstwa, jak i szkoły zawodowe. Realizując część programu nauczania w zakładach pracy, szkoły lepiej przygotowują uczniów do wykonywania zawodu. Z kolei firmy zatrudniające uczniów szkół zawodowych po zakończeniu edukacji mają wykształcone kadry, którymi mogą zasilić szeregi swoich pracowników – mówił sekretarz stanu w MEN.

 

Wiceminister Sławecki zapewniał, że reformy polskiego systemu szkolnictwa zawodowego zaczynają przynosić już pierwsze rezultaty. – Każdorazowe uruchomienie kształcenia specjalistów określonego zawodu wymaga zgody zarówno wojewódzkiej, jak i powiatowej rady rynku pracy. Dzięki temu szkolnictwo zawodowe lepiej reaguje na lokalne potrzeby, co odczuwają zarówno absolwenci szkół kształcących w zawodach, jak i sami pracodawcy – podsumował
Źródło: www.men.gov.pl/

 

Więcej o niemieckim kształceniu zawodowym w opracowaniach:

 

> Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego, Publikacja z realizacji projektu: „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Białystok 2013  –  TUTAJ

 

> Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Niemiecki system kształcenia zawodowego wobec wyzwań rynku pracy, „Biuletyn Niemiecki” nr 19  –  TUTAJZostaw odpowiedź