Szkoła w Krakowie

Foto: www.zspm.malopolska.pl

 

Budynek Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

 

 

Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w MEN, odwiedził wczoraj Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

 

Jestem pod wrażeniem bardzo bogatej oferty dydaktycznej szkoły. Dzięki tak dobrze wyposażonym pracowniom, każdy uczeń może doskonale przygotować się do wykonywanego zawodu – powiedział wiceminister Maciej Kopeć.

 

W skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych wchodzą Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 21. Szkoła kształci młodzież w wielu zawodach: m.in. technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy, fototechnik, drukarz, introligator, oraz fotograf.

 

Wiceminister edukacji zapoznał się z funkcjonowaniem szkolnych warsztatów, pracowni składu tekstu i pracowni druku offsetowego. W nowoczesnych miejscach uczniowie poznają zasady grafiki komputerowej, składu tekstu, poligrafii, reklamy i fotografii. Dzięki realizacjom wielu projektów szkoła wyposażona jest w doskonałą bazę dydaktyczną, usprawniającą pracę młodzieży i nauczycieli, a przede wszystkim daje szansę zaistnienia absolwentom na rynku pracy.

 

Zespół Szkół może pochwalić się też licznymi nagrodami w branży szkolnictwa zawodowego: w 2012 roku Technikum Poligraficzno-Medialne Nr 20 im. Zenona Klemensiewicza zajęło I miejsce w konkursie „Szkoła dla rynku pracy” (organizowana w ramach projektu MEN „Szkoła zasadnicza szkołą pozytywnego wyboru”) oraz  wyróżniona statuetką „Oskar zawodowy”. W 2016 roku szkoła uzyskała tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.[…]

 

 

Źródło: men.gov.pl

 

 

Więcej o najnowszych sukcesach tej szkoły:

 

Statuetka

Foto: www.zspm.malopolska.pl

 

 

Zespół  Szkół  Poligraficzno-Medialnych  im.  Zenona  Klemensiewicza w Krakowie zdobył główną nagrodę oraz wyróżnienie w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych, ogłoszonego przez Fundację „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty.[…]

 

Z dyplomami i statuetką

Foto: www.zspm.malopolska.pl

 

3 czerwca 2016 r. w Warszawie na uroczystej gali dyrektor Andrzej Januszkiewicz (stoi pierwszy z prawej) odebrał nagrodę i tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” w kategorii zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów za projekt pn. „Szkolna Firma Poligraficzna oraz wyróżnienie i tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” za projekt pn. „Druk  cyfrowy  to  nowe możliwości  dla  grafiki  i  druku;  Uczymy  się  od  najlepszych – fotografia w  Layoucie;  Kreowanie  wizerunku  firmy  w  Internecie,  zgłoszony w  kategorii praktyczna nauka zwodu.

 

Obie praktyki zostaną włączone do międzynarodowego Katalogu Dobrych Praktyk projektu ESQA.

 

 

Źródło: www.zspm.malopolska.pl

 

 

KOMENTARZ REDAKCYJNY:

Ministerstwo musi się zdecydować: czy promuje dualny system kształcenia, gdzie bazę do kształcenia praktycznego nie tworzy szkoła, a pracodawcy (lub centra kształcenia praktycznego – jak to robią Niemcy), czy taką wizytą jak wyżej opisana lansuje model szkoły zawodowej, wyposażonej za miliony złotych! Ta druga wersja rodzi pytanie: szkoła ma mieć warsztaty, pracownie i laboratoria, wyposażone na najnowocześniejszym technicznie i technologicznie poziomie – przez kogo – organ prowadzący, marszałka województwa? Bo środki z projektów Unii Europejskiej skończą się za 5 lat, nie mogą więc stanowić trwałego elementu takiego modelu tworzenia bazy kształcenia praktycznego.Zostaw odpowiedź