Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami, które odbędzie się

 

w dniu 20 lutego 2017 r. w godzinach 10:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Centrum Biznesowego Synergia (Restauracja Przerwa) w Łodzi (ul. Wólczańska 128/134).

 

Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić wyłącznie praktycy a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

 

Główne zagadnienia

 

Uchwalone przepisy –  Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe obligują dyrektora do modyfikacji kalendarza jego zadań. Celem szkolenia jest usystematyzowanie informacji na temat zadań dyrektorów szkół wynikających z nowych regulacji zawartych w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz w ustawie Prawo oświatowe, a także w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty, w tym:

 

1.Przekształcanie dotychczasowej struktury systemu oświaty i wpływ na organizację i funkcjonowanie szkół.

 

2.Włączanie, przekształcanie, wygaszanie poszczególnych typów szkół, nowe typy szkół (branżowe I i II stopnia) oraz harmonogram wprowadzania zmian.

 

3.Polityka kadrowa po wprowadzeniu zmian i w okresie przejściowym m.in.:

> przeniesienie, zwolnienie, stan nieczynny, ograniczenie zatrudniania nauczycieli w okresie przejściowym,

> kontynuacja stosunku pracy i zwolnienia pracowników niepedagogicznych,

 > pełnienie funkcji przez dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół.

 

4.Organizacja szkół od 1 września 2017 r. m.in.:

> nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania,

> zmiany statutów,

> kształcenie specjalne, doradztwo zawodowe, wolontariat.

 

Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

 

 

Tradycyjnie spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. […] Przedstawimy nasze stanowiska. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych wpływem na prace OSKKO.

 

 

Zapisy

 

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny  –  TUTAJ

 

Kliknięcie przycisku „WYŚLIJ” jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

 

Źródło: www.oskko.edu.plZostaw odpowiedź