Foto: www.facebook.com

 

Trwają obrady XXXI Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Poroninie

 

 

 

Wczoraj (18 maja 2023 r.) „Portal Samorządowy – Portal dla Edukacji” zamieścił informację o nowych władzach w KSOiW NSZZ „Solidarność:

 

Solidarność oświatowa ma nowego przewodniczącego

 

Obradujące w Poroninie XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wybrało Waldemara Jakubowskiego na nowego przewodniczącego.

 

Foto: www.google.com

 

Nowy przewodniczący KSOOiW NSZZ „Solidarność” – Waldemar Jakubowski

 

 

Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury*. Delegaci zdecydowali, że nowym przewodniczącym będzie Waldemar Jakubowski z sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, który zastąpił na tym stanowisku Ryszarda Proksę.

 

W trakcie walnego zebrania, które potrwa do 19 maja, ok. 120 delegatów wybierze pozostałe władze krajowej sekcji, w tym władze rewizyjne.

 

Na pewno też – jak podkreślili w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Leszek Ordon z sekcji oświatowej regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności i Roman Laskowski, przewodniczący sekcji oświatowej Ziemi Łódzkiejprzyjęte zostaną uchwały w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz stanowiska w sprawach dotyczących oświaty, takich jak:

 

>sposób przywrócenia uprawnienie nauczycieli do wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty nauczyciela,

 

>bieżące wynagrodzenia i zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli,

 

>konieczność wycofania się Ministerstwa Edukacji i Nauki z realizacji programu edukacji włączającej,

 

>wzmocnienie pozycji szkolnictwa zawodowego, a w szczególności szkolnictwa branżowego, które wbrew rozpowszechnianym informacjom nie wyszło z kryzysu.

 

Wskazali również, że na pewno będą one dużo bardziej wyraziste niż te dotychczasowe. Czy tak będzie, dowiemy się już wkrótce.

 

 Według informacji NSZZ „Solidarność” sekcja oświaty jest najliczniejszą w związku i liczy ponad 43 tys. członków.

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

 

*W wyborach było dwóch kandydatów:

 

Foto: www.facebook.com

 

 Zostaw odpowiedź