Z powodu awarii sprzętu redagowanie „Obserwatorium Edukacji”  zostaje zawieszone – do czasu zakupu nowego, co nastąpi w pierwszych dniach stycznia.   PRZEPRASZAMY!Zostaw odpowiedź