Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym okresem świątecznym i przerwą w pracy szkół, mimo że dziś też jest święto,  przekazujemy informację, jaką tuż przed Bożym Narodzeniem nadesłali na nasz adres organizatorzy ciekawego konkursu Kultura we współczesnym świecie – spotkania, dialogi i dygresje””, którego tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Wątki kryminalne w kulturze popularnej

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Jego celem jest uwrażliwienie młodzieży na otaczającą ją rzeczywistość kulturową, umożliwienie im szerszej wypowiedzi na jej temat oraz rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się stylem popularnonauk-owym w wypowiedzi pisemnej i ustnej. Konkurs ten to także szansa na poszerzenie wiedzy i umiejętności wykraczających poza ramy obowiązującego programu edukacji. Dzięki udziałowi w konkursie, jego uczestniczki i uczestnicy będą mogli również nauczyć się dyskutować na temat dzieł kultury w sposób akademicki i popularnonaukowy. Ponadto konkurs jest świetną okazją do wspólnej rywalizacji między szkołami.

 

 

Konkurs ten jest organizowany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
I stopień – etap szkolny – praca pisemna – przeprowadza komisja szkolna, złożona z nauczycielek/li języka polskiego lub innych przedmiotów humanistycznych, a powołana przez dyrektorkę/a szkoły.

 

Terminarz I-ej edycji konkursu

> Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie – do 29 stycznia 2016 roku.

> I etap – termin składania i oceny prac ustala komisja szkolna.

> Termin nadsyłania protokołów z przebiegu etapu szkolnego oraz prac pisemnych uczennic i uczniów do 7 marca 2016 roku.

> Finał ustny i zakończenie konkursu – kwiecień 2016 roku.

 

II stopień – etap centralny – egzamin ustny i obrona pracy pisemnej – przeprowadzany na podstawie lektury podanej w regulaminie w formie załącznika przez Komisję Konkursową corocznie wytypowaną przez Komitet Organizacyjny konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Nauki i Techniki – kwiecień 2016.

 

Nagrody:

 >  I nagroda finansowa w wysokości 1000 PLN.

  > Kolejne nagrody – rzeczowe w formie książek.

 

 

Organizatorzy przewidują także nagrody dla nauczycielek i nauczycieli sprawujących opiekę nad laureatkami/laureatami konkursu.

 

 

Więcej informacji oraz dane potrzebne do kontaktu z organizatorami w załączonym pliku PDF „Konkurs dla młodzieży licealnej województwa łódzkiego pt.„Kultura we współczesnym świecie – spotkania, dialogi i dygresje” TUTAJ

 

 

Informację, na podstawie materiałów nadesłanych

przez dr Marię Eleonorę Hebisz – adiunkta w Zakładzie Studiów Latynoamerykańskich UŁ,

członka Komitetu Organizacyjnego Konkursu,

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź