Najmłodsi łodzianie nie zawsze mają taką możliwość, by lato spędzić nad morzem albo w górach. Jednak wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Ciekawe propozycje zajęć oferują domy kultury, centra zajęć pozaszkolnych, biblioteki, świetlice środowiskowe, teatry, galerie, muzea, baseny. Dobrze bawić można się i „pod dachem”, i w plenerze. W miejskiej ofercie z nalazły się wycieczki, ale też zajęcia, z których można skorzystać w różnych punktach miasta.

 

W tym roku, tylko w ramach konkursu organizowanego przez Wydział Edukacji, miasto przeznaczyło na wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania 207 000 zł. Za tę kwotę przygotowane zostaną dwutygodniowe turnusy w formie zajęć zamkniętych – półkolonie (30 turnusów dla 1020 uczestników) oraz zajęcia otwarte (41 turnusów dla 1330 uczestników). W 33 różnych placówkach położonych na terenie Łodzi wypoczywać będzie 2350 uczniów łódzkich szkół. Organizatorami będą organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert oraz placówki pracy pozaszkolnej.

 

Organizatorzy półkolonii i zajęć otwartych zapewniają m.in:

  • przynajmniej jeden ciepły posiłek w ciągu trwania zajęć,
  • zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16,
  • w okresie 2-tygodni (możliwe są turnusy 5-dniowe, szczególnie w przypadku zajęć otwartych),
  • zajęcia integracyjne, sportowe, artystyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, plastyczne, literackie, teatralne, filmowe, fotograficzne, przyrodnicze, ekologiczne, turystyczne, zajęcia z muzykoterapii, arteterapii, dogoterapii, nauka tańca nowoczesnego, warsztaty plastyczne, fotograficzne, telewizyjne, literackie, ekologiczne, teatralne, kuglarskie, taneczne, edukacyjne, kulinarne, sztuki cyrkowej
  • wyjścia do: kina (ŁDK, Bałtyk, Silver Screen), teatru (Arlekin, Pinokio), muzeum (Muzeum Fabryki, Muzeum Kinematografii, Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Komunikacji, Muzeum Miasta Łodzi „Dętka”), zoo, Palmiarni, Planetarium, Experymentarium, Centrum Edukacji Ekologicznej, Manufaktury, Klubu Bilardowego „Frame”, Groty Solnej „Relax”, na pływalnie „Wodny Raj”, „Fala”,
  • wycieczki autokarowe do: Kopalni Soli w Kłodawie, ZOO Safari w Borysewie, Skansenu Indiańskiego w Solcy Małej, Parku Jurajsko-Botanicznego w Kołacinku, Arboretum w Rogowie, Góry Kamieńsk, Kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie, Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Spalskiego Parku Krajobrazowego,
  • wycieczki rowerowe, piesze, zabawy w parku, w Lesie Łagiewnickim,
  • nauka udzielania pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Organizatorzy zajęć, z uwagi na zróżnicowaną ofertę, mogą pobierać niewielkie opłaty związane z wyjściami grup (bilety na przejazd uczestników, bilety na wejścia do kina, teatru itp.).

 

Dodatkowo organizowane będą zajęcia otwarte dla dzieci w ramach projektu „Trener osiedlowy”. W 2014 r. realizatorem akcji we wszystkich rejonach Łodzi jest Klub Sportowy Brygada Bałuty Rugby Club. Na ponad 20 przyszkolnych obiektach, od poniedziałku do piątku, przez 5 godzin dziennie, będą odbywać się nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla wszystkich chętnych dzieci. Będą to zajęcia z różnych dyscyplin sportu m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, rozgrywki w unihokeja, turnieje i konkursy sportowe, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Gry i zabawy sportowe prowadzone będą przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie.

Poza codziennymi zajęciami na boiskach organizatorzy przygotowali szereg dodatkowych atrakcji m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina. Szczegółowe informacje o programie oraz godzinach zajęć można znaleźć na terenie danego obiektu lub na stronie www.trenerosiedlowy.org

 

Niezależnie od programu „Trener osiedlowy”, w ramach zadania „Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia sportowe” (zadanie realizowane w ramach MPPN na 2014 r.), 30 organizacji pozarządowych przygotowało ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych, skierowaną do wszystkich chętnych. Dodatkowe propozycje ma Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zajęcia będą prowadzone na obiektach MOSiR-u przez instruktorów dyscyplin sportowych.

 

Bardzo bogatą ofertę na lato przygotowały też placówki kulturalne. Najmłodsi łodzianie przez całe wakacje bezpłatnie będą mogli również uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, przygotowanych przez biblioteki. To między innymi warsztaty komputerowe, literackie i plastyczne, a także kulinarne, kosmetyczne, fryzjerskie czy zabawy świetlicowe.

 

Szereg bezpłatnych koncertów i spektakli plenerowych zorganizują łódzkie teatry, muzea, galerie i domy kultury. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w otwartych zajęciach oferowanych przez Zieloną Łódź na terenie łódzkich parków.

 

Więcej informacji oraz wykaz letnich zajęć i atrakcji na: www.uml.lodz.pl/miasto/lato_w_miescie_2014

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 Zostaw odpowiedź