W roku szkolnym 2013/2014 w  Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli realizowany jest program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”. Oprócz zajęć teoretycznych, podczas których uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia, uczą się obliczania wskaźników BMI, odczytywania informacji z opakowań produktów żywnościowych, czy poznają problemy marnowania żywności na świecie i sposoby przeciwdziałania im w życiu codziennym, uczestniczą też w zajęciach praktycznych – cyklu „Lekcji zdrowego gotowania”.

 

 1

 

 

2

 

Gotując zdrowo wdrażają pozyskaną wiedzę w działania praktyczne. Ugotowali już „Leczo z cukinią i kabaczkiem”, który podali z ryżem oraz przygotowali słodki, zdrowy deser z naturalnych składników.

 

3

 

2a

 

Podczas zajęć uczniowie uczą się także wspólnego spożywania posiłków, podawanych estetycznie. Szczególną uwagę zwraca się także na stosowanie zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków.

 

 

4

 

Założenia programu edukacyjnego wdrażane są także w szkolnej stołówce. W tym celu pani intendentka i pani kucharka wzięły udział w specjalnym szkoleniu, by następnie zdobytą wiedzę wykorzystać w planowaniu i przygotowywaniu posiłków dla uczniów szkoły. Realizacja programu ma charakter rozwojowy, ciągle pojawiają się nowe pomysły na to, jak „żyć smacznie i zdrowo”. Program realizowany będzie do końca bieżącego roku szkolnego, co na pewno nie oznacza, że w szkole nie będą dalej podejmowane działania służące zachęcaniu i wdrażaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego stylu życia.

 

Koordynatorki edukacji ekologicznej

W ZSS im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

 

 > mgr Marta Pałuszyńska

 > mgr Aneta Piontek

 

Redakcja: Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 Komentarze niedostępne