Dziś w <Aktualnościach> na stronie MEN pojawiła się informacja o tym, że w Kołobrzegu rozpoczęło się trzydniowe seminarium dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, pod nazwą „Historia i społeczeństwo – dziedzictwo XX wieku” Jego organizatorem jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

 

Jednak nie to jest powodem zamieszczenia tej informacji. Jest nim fakt, iż w otwarciu tego seminarium wziął udział Maciej Kopeć – najnowszy (powołany 4 stycznia) podsekretarz stanu w MEN. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Zachodniopomorskie to jego region: na Uniwersytecie Szczecińskim studiował historię, pracował w szczecińskich szkołach jako nauczyciel tego przedmiotu, w latach 2006-2008 pełnił funkcję Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Oto fragment komunikatu o tym nauczycielskim spotkaniu szkoleniowym:

 

Wydarzenie skierowane jest do 60 pedagogów, którzy uczestniczyć będą w pięciu blokach szkoleniowych, czterech wykładach monograficznych oraz prezentacji najnowszych publikacji edukacyjnych IPN.

 

Okładka

 Foto: www.bookmaster.com.pl

 

Wykład wprowadzający do dzisiejszych warsztatów pt. „Świadomość historyczna uczniów szkół ponadpodstawowych. Raport z badań” wygłosił dr Łukasz Michalski*. Nieco później nauczyciele zostali podzielni na dwie grupy robocze, w których poznawać będą m.in. powojenne przemieszczenia ludności na obszarze ziem polskich oraz wielokulturowość w II RP, przekazanej we współczesnych tekstach kultury.

 

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat historii Polski i Polaków w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych postaw wobec totalitarnej władzy, działalności opozycji politycznej w PRL czy przykładów manipulacji językowych w propagandzie politycznej, stosowanej w systemach niedemokratycznych.

 

Podczas seminarium nauczycielom zaprezentowane zostaną najnowsze materiały edukacyjne opracowane przez historyków i edukatorów z Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

* Dr Łukasz Michalski – zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN. Ekspert edukacyjny, dydaktyk historii, wieloletni nauczyciel historii w liceach warszawskich (przede wszystkim w XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) oraz wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu ekspertyz edukacyjnych (w tym ministerialnych, sejmowych oraz tworzonych na zlecenia instytucji eksperckich), rzeczoznawca MEN ds. oceny dydaktycznej podręczników do historii. [Źródło: www.ipn.gov.pl]Zostaw odpowiedź