Foto: Matylda Witkowska [www.dzienniklodzki.pl]

 

Policyjny patrol, prze Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, podobnie jak przed innymi szkołami w całym kraju, czuwał nad bezpieczeństwem tej szkoły od wczorajszego wieczora aż do środowego poranka.

 

 

 

Fragment informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 maja 2019 r. dotyczącaej przebiegu egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym

 

 

[…] Podobnie jak podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i matematyki na poziomie podstawowym, które były przeprowadzone6 i 7 maja br., część szkół zgłosiła okręgowym komisjom egzaminacyjnym otrzymanie wiadomości e-mail informującej o podłożeniu na terenach tych szkół ładunków wybuchowych. O otrzymaniu tych e-maili dyrektorzy szkół informowali również odpowiednie służby. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Nie wystąpiło żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia maturzystów oraz pracowników szkół. Należy podkreślić, że w wielu szkołach sale egzaminacyjne, a nawet całe budynki, zostały w dniu poprzedzającym egzamin zabezpieczone plombami, a w nocy z 7 na 8 maja dyżur przy każdej szkole pełnili policjanci.

 

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym przeprowadzany był w ponad 5600 szkołach. W praktycznie wszystkich szkołach rozpoczął się zgodnie z harmonogramem i przebiegał bez żadnych zakłóceń. Jedynie w 17szkołachegzamin rozpoczął się z opóźnieniem(wówczas wszyscy zdający mają pełne 120 minut na pracę z arkuszem egzaminacyjnym). W żadnej szkole egzamin nie został przerwany.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna pozostaje w stałym kontakcie z KG Policji oraz CBŚP.

 

Należy podkreślić,że Centralne Biuro Śledcze Policji oceniło wiarygodność informacji przekazywanej przez sprawcę/sprawców do szkół jako „niska”. Wszystkie alarmy, zarówno dzisiejsze, jak i z poniedziałku i wtorku, okazały się fałszywe. Egzamin maturalny – pomimo próby zaburzenia jego przeprowadzania – odbywa się we wszystkich szkołach.

 

 

Źródło: www. cke.gov.pl

X          X          X

 

O sytuacji w przebiegu trzeciego dnia egzaminów maturalnych w województwie łódzkim informował także „Dziennik Łódki” w artykule Macieja Kałacha „„Matura 2019 w Łódzkiem. Przed egzaminem z języka angielskiego znów fałszywe informacje o bombach. Opóźnień nie było. Szkół pilnowała policja. Oto fragment tej publikacji:

 

 

[…] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi miała w środę wiedzę o ok. 50 wiadomościach o rzekomych bombach w liceach i technikach na podległym naszej OKE terenie (to także województwo Świętokrzyskie, można szacować, że przynajmniej połowa z nich przypada na nasz region).

 

Fałszywych zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną było w środę mniej niż we wtorek – przed obowiązkowym egzaminem z matematyki.

 

Według OKE, w środę w naszym regionie nie doszło do opóźnień w rozpoczęciu testu z angielskiego.

 

Już we wtorkowe popołudnie przed szkołami pojawiły się patrole, które pilnowały bezpieczeństwa szkół do środowego poranka. […]

 

 

 

Cały artykuł „Matura 2019 w Łódzkiem. Przed egzaminem z języka angielskiego znów fałszywe informacje o bombach. Opóźnień nie było. Szkół pilnowała policja”     –     TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl 

 

X          X          X

 

 

Polecamy także lekturę tekstu ze strony TVN24 „Kłopoty wokół matur. Policja wzmacnia służbę patrolową w pobliżu szkół” . Poniżej przytaczamy fragment, dotyczący przypuszczeń co do sprawców tej nagannej akcji:

 

[…] Tajemnicza grupa Nieoficjalnie, w kilku źródłach, dziennikarze tvn24.pl ustalili, że za alarmami stoi ta sama grupa, która od miesięcy wywołuje serie alarmów bombowych w instytucjach publicznych, takich jak szpitale, ministerstwa, urzędy skarbowe. Do ich wytropienia powstała specjalna grupa śledcza, w skład której wchodzą funkcjonariusze policji z biura do zwalczania cyberprzestępczości. Wspomagają ich funkcjonariusze innych służb, a sprawa jest jedną z priorytetowych w skali całego kraju. – Złośliwość lub testowanie naszego państwa przez obce służbymówi tvn24.pl oficer służb specjalnych. – Nasze służby nie mają sygnałów o podniesieniu zagrożenia terrorystycznego. To, co się dzieje, nie niesie za sobą realnego zagrożenia. Ale wielu dyrektorów, szefów instytucji nie chce ryzykować i przerywana jest praca lub jak ostatnio egzaminy dojrzałości – tłumaczą nasi rozmówcy. […]

 

 

Cały tekst „Kłopoty wokół matur. Policja wzmacnia służbę patrolową w pobliżu szkół”      –       TUTAJ

 

 

Źródło: www.tvn24.pl

 Zostaw odpowiedź