Wczoraj w gmachu MEN odbyło się spotkanie, na którym o tolerancyjnej i otwartej szkole urzędnicy ministerstwa rozmawiali z przedstawicielami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Kampanii Przeciw Homofobii. W jego pierwszej części wzięła udział szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska. Po jej wyjściu kierownictwo resortu reprezentowała Urszula Augustyn – Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. Oto fragmenty komunikatu, jaki o tym wydarzeniu zamieszczono na stronie MEN:

 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) reprezentowały Ewa Stoecker (członkini zarządu) oraz Natalia Sarata (współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej). Kampanię Przeciw Homofobii (KPH) – Agata Chaber (prezes Zarządu) i Vyacheslav Melnyk (Sekretarz Zarządu).

 

Punktem wyjścia dyskusji były niedawne wydarzenia z udziałem uczniów – ofiar dyskryminacji. – Sami niczego nie zrobimy. Nie tylko widzimy problem, ale i chcemy z nim walczyć – zadeklarowała Urszula Augustyn. – Nie ma zgody na dyskryminację – dodała. Wiceminister edukacji zaznaczyła, że dużym problemem jest brak odpowiedniej reakcji dorosłych na przejawy dyskryminacji uczniów. – Chcemy wpierać nauczycieli, uczyć ich, mówić im wprost: reagujcie – dodała.

 

Ewa Stoecker z TEA, powołując się na doświadczenia Towarzystwa, przyznała, że wielu nauczycieli angażuje się w działania antydyskryminacyjne. – Wciąż jest ich jednak za mało. Czują się osamotnieni. Dużo jest robione, można robić więcej – dodała.

 

Takiego samego zdania była szefowa KPH – Agata Chaber. – Rozmawiamy z nauczycielami, większość z nich chciałaby reagować, ale często po prostu się boją. Potrzebują wsparcia – powiedziała.

 

I takie wsparcie, ale także inne działania MEN nakierowane na szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym działania antydyskryminacyjne, zapowiedziała i przypomniała Urszula Augustyn. […]

 

 

Cała informacja „Resort edukacji zadba o tolerancję w szkołach” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

Wspólną relację obu pozarządowych podmiotów tego spotkania zamieszczono na stronie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Oto jej fragment:

 

 

Dzisiejsze spotkanie w MEN odbyło się na zaproszenie Minister Augustyn, wystosowane po manifestacji, którą KPH i TEA zorganizowały pod siedzibą MEN 2 lipca, bezpośrednio po upublicznieniu informacji o przyczynach tragicznej śmierci 14-letniego Dominika Szymańskiego z Bieżunia.

 

 

W czasie ponad godzinnej rozmowy poruszone zostały ważne kwestie dotyczące roli i autorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w kreowaniu wspierającej atmosfery dla wszystkich uczniów i uczennic, bez względu na różnice. Zarówno Minister Augustyn, jak i przedstawicielki / przedstawiciele KPH i TEA zgodzi się co do kluczowego znaczenia przeciwdziałania dyskryminacji dla bezpieczeństwa w szkołach w Polsce. Minister Augustyn bezpośrednio i wprost wyraziła chęć działania Ministerstwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji motywowanej różnymi przesłankami, w tym orientacją seksualną. […]

 

 

Podczas spotkania obie strony zgodnie podkreślały, że różne przejawy dyskryminacji, np. homofobia, seksizm, transfobia, rasizm, ksenofobia, wykluczanie ze względu na wiek stan zdrowia, status społeczno-ekonomiczny czy stopień sprawności muszą być zwalczane w takim samym stopniu – inaczej szkoła nie będzie bezpiecznym miejscem. Również w związku z tym kolejny rok szkolny ogłoszony zostanie także Rokiem Otwartej Szkoły – otwartej m.in. na różnorodność, na działania antydyskryminacyjne oraz na organizacje pozarządowe, które mają szkoły wspierać. Inauguracja Roku Otwartej Szkoły odbędzie się 1 września 2015 roku. Podczas spotkania przedstawiciele i przedstawicielki KPH i TEA zaproponowały, by w czasie inauguracji roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej w szczególny sposób przypomniała, że w szkole nie ma miejsca na dyskryminację ze względu na jakąkolwiek przesłankę,w tym homofobię.

 

 

Cała relacja TUTAJ

 

 

Źródło: www.tea.org.plZostaw odpowiedź