Prezes ZNP podkreślił, że strona związkowa oczekuje na nowe otwarcie. Jednak na stole musi znaleźć się coś więcej niż dotychczasowe porozumienie podpisane z „Solidarnością”, bowiem takiego porozumienia strona związkowa nie podpisze.

 

Sławomir Broniarz zapowiedział, że zgodnie z uchwałą Prezydium ZG ZNP powołany zostanie Fundusz Strajkowy. Na Fundusz składać się będą wyłącznie środki społeczne, zebrane w ramach zbiórki prowadzonej przez komitet obywatelski. Celem Funduszu jest wsparcie tych, którzy na trwającym strajku najwięcej stracą finansowo. Szczegóły zaprezentowane zostaną na konferencji prasowej o godz. 12.30 w Centrum Nauki Kopernik.

 

Prezes ZNP wyraził gorące podziękowania za społeczny odbiór akcji, za zrozumienie, liczne dowody sympatii i wyrazy poparcia. Szczególne podziękowania skierował do strajkujących:

 

Po raz kolejny chciałbym podziękować wszystkim strajkującym i stwierdzić, że ten kolejny dzień strajku, kolejny dzień egzaminów jest także kolejnym dniem próby. Niczego nie wygaszamy, niczego nie hamujemy, apelujemy o to, abyśmy byli razem, abyśmy we wspólnym, skonsolidowanym działaniu pokazali, że wartością nadrzędną jest godność zawodu nauczycielskiego, jest także troska o jakość, jest także troska o naszych uczniów, absolwentów, tych, którzy są naszymi podopiecznymi.”

 

Jednocześnie poinformował o antynauczycielskich i antystrajkowych działaniach kuratoriów oświaty, zbierających w szkołach informacje o liczbie pracowników, którzy przyłączyli się do protestu oraz żądających dostarczenia imiennych list strajkujących. Są to działania niezgodne z obowiązującym prawem i noszące znamiona mobbingu, szykan i próby zastraszania środowiska, dlatego ZNP wzywa do zaprzestania tych działań.

 

 

Videorelacja z konferencji prasowej prezesa S. Broniarza    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź