sejm-logo

Ignorując bardzo liczne sygnały społecznego sprzeciwu różnych  środowisk wobec przygotowywanej przez rządową większość reformy edukacji, Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpoczęły dzisiaj omawianie projektów ustaw edukacyjnych od oddalenia  wniosku PO i „Nowoczesnej” o odrzucenie sprawozdania podkomisji na temat tych projektów. Oto fragment informacji, jaką na ten temat zamieszczono na portalu  oswiata.abc.com:

 

 

Wnioski o odrzucenie sprawozdania złożyły Krystyna Szumilas (PO) i Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna). „Ta reforma uderza w dzieci, krzywdzi dzieci, obniża poziom edukacji” – argumentowała Szumilas. „Nie rozumiemy dlaczego reformy nie rozpoczyna się od IV klasy szkoły podstawowej” – powiedziała Lubnauer. Jak mówiła, z wypowiedzi wiceminister edukacji Teresy Wargockiej na posiedzeniu podkomisji wynika, że nowa podstawa programowa nie jest spójna w obecną podstawą programowa i w efekcie czego uczniowie klas VII będą mieli luki w wiedzy.

 

Wniosek przeciwny złożyła Marzena Machałek (PiS). Jak podkreśliła, reforma jest dobrze przygotowana, pilna i konieczna.

 

Za odrzuceniem wniosku było 18 posłów, 33 – było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

 

Podkomisja, która pracowała nad projektami w ubiegłym tygodniu wprowadziła do nich 23 poprawki: 18 o charakterze legislacyjnym, 9 merytorycznych, z czego większość o charakterze doprecyzowującym.

 

Cała informacja „Sejmowe komisje rozpoczęły prace nad projektami ustaw reformujących edukację”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 Zostaw odpowiedź