Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła informację na temat szkolnictwa zawodowego (analiza działań podjętych w ostatnich latach i ich wpływu na efekty kształcenia).

 

Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Henryk Kiepura.
Poinformowano o utworzeniu przez ministerstwo rady dyrektorów szkół branżowych jako nowego forum porozumienia i wymiany informacji. Ponadto zwrócono uwagę na finalizację wdrażania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), których docelowo ma powstać 120. Dodatkowo wskazano na konieczność współpracy szkół branżowych ze strefami ekonomicznymi. Poinformowano również o planowanej kampanii promocyjnej kształcenia branżowego.

 

Obecnie w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe kształci się 1 227 098 uczniów i słuchaczy. Po reformie strukturalnej systemu oświaty z 2016 r., w obecnym systemie oświaty funkcjonują następujące typy szkół prowadzących kształcenie zawodowe: trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, pięcioletnie technikum, dwuletnia branżowa szkoła II stopnia (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia), szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

 

Wprowadzona w ostatnich latach reforma kształcenia zawodowego przebiegała w IV etapach. W I etapie, realizowanym od września 2017 r., poza ww. zmianą struktury szkolnictwa i wprowadzeniem dwustopniowej szkoły branżowej, wprowadzono obowiązek realizacji doradztwa zawodowego od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej. W II etapie, wdrażanym od 2019 r., wprowadzono zmiany programowe i organizacyjne. III etap zmian, wdrażany od 2021 r., objął wprowadzenie monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. W ostatnim, IV etapie zmian, realizowanym od września 2023 r. i wynikającym z reform i inwestycji ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), wprowadzono do systemu oświaty nowy typ placówki – branżowe centrum umiejętności (BCU).

 

BCU są placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępnymi dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych uczących się, prowadzonymi pod patronatem jednej z ogólnopolskich organizacji branżowych. Każde z BCU będzie się specjalizowało w danej dziedzinie gospodarki.

Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestie:

– wpływu wprowadzonych zmian na efekty kształcenia absolwentów i ich konkurencyjność na rynku pracy,
– przewidywanych zmiany podstawy programowej kształcenia zawodowego,
– działań podjętych w celu promocji kształcenia zawodowego.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/

 

 

Podczas tego posiedzenia głos zabrał, zadając serię szczegółowych pytań dotyczących szkół branżowych , nasz łódzki poseł, były dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, Marcin Józefaciuk. Oto zapis filmowy tego wystąpienia:

 

 

Poseł Marcin Józefaciuk zadaje pytania podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży  –  TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź