Portal oswiata.abc.com poinformował o przebiegu wczorajszej debaty, jaka odbyła się podczas 84. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 12. punktu porządku dziennego: „Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześciolet- nich” (druk nr 2737). Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Joanny Berdzik, podsekretarza stanu w MEN. Zainteresowani treścią wystąpień przedstawicielki MEN i uczestniczących w dyskusji posłów odsyłamy do Sprawozdania Stenograficznego z 84. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  (Strony 148 do 171)

 

Syntetyczną relację z tej debaty zawiera przywołana na wstępie informacja, zatytułowana „W szkołach uczy się 193 tys. sześciolatków”. Oto obszerne jej fragmenty:

 

W obecnym roku szkolnym w klasach I szkół podstawowych uczy się 515 tys. dzieci, wśród nich jest 193 tys. sześciolatków – poinformowała w Sejmie wiceminister edukacji Joanna Berdzik przedstawiając informacje na temat przygotowania szkół dla dzieci 6-letnich.

 

Klub PiS złożył wniosek o odrzucenie informacji; za jej odrzuceniem są też SLD i Twój Ruch. Obowiązek przedstawiania co roku w Sejmie informacji o przygotowaniu szkół przez ich organy prowadzące, czyli samorządy nakłada na MEN ustawa o systemie oświaty.[…]

 

Berdzik przypomniała, że z myślą o dzieciach sześcioletnich wprowadzono wiele zmian z prawie. Od września 2009 r. stopniowo wprowadzana jest, począwszy od klasy I szkoły podstawowej, nowa podstawa kształcenia ogólnego. Dostosowana jest do możliwości dzieci rozpoczynających naukę w wieku sześciu lat. Nauczyciele uczący w klasach I-III mają także kwalifikacje do pracy z dziećmi w przedszkolach.[…]

 

Wiceminister przypomniała także, że wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2014/2015 są pierwszym rocznikiem wyposażonym w darmowy podręcznik „Nasz elementarz” sfinansowane przez państwo. Z budżetu państwa do szkół trafiły też środki finansowe za zakup lub przygotowanie ćwiczeń dla uczniów. […]

 

Berdzik przywołała też dane z ankiet, które ministerstwo przeprowadziło w lutym br. we wszystkich szkołach podstawowych w kraju. Pokazały one, że zdaniem 93,24 proc. rad rodziców szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich, w tym zdaniem 38,62 proc. – przygotowane są bardzo dobrze.

 

Posłowie koalicji Po-PSL pozytywnie ocenili informację dotyczącą sześciolatków.
„Fakty w postaci opinii rodziców i liczb mówią same za siebie, a z faktami się nie dyskutuje” – powiedziała Zofia Ławrynowicz (PO) informując, że posłowie jej klubu będą głosować za przyjęciem informacji MEN. Taką samą deklarację złożył Artur Bramora (PSL). W jego ocenie informacja została sporządzona rzetelnie i oddaje stan faktyczny.

 

Za odrzuceniem informacji resortu edukacji opowiedziały się kluby: PiS, SLD, Twój Ruch.
„To informacja sucha, sztampowa, niesatysfakcjonująca” – mówił Artur Ostrowski (SLD). Zwrócił uwagę na fakt, że w części szkół ze względu na większą liczbę uczniów wprowadzono nauczanie zmianowe. Poruszył też problem części uczniów klas czwartych, którzy rozpoczęli naukę w wieku sześciu lat, i przeżywają szok, gdy w klasach starszych zmienia się sposób ich nauczania, nie radzi sobie ze stawianymi im wymaganiami.

 

O tym, że szkoły są nadal nieprzygotowane mówił też Krzysztof Sońta (PiS), wyliczał m.in. niedostosowane do wzrostu dzieci ławki i stoliki, brak sal gimnastycznych, świetlice szkolne, w których obok dzieci młodszych są też starsze – nawet szóstoklasiści. Pytał dlaczego w informacji resortu nie ma informacji z raportów przygotowywanych przez środowiska społeczne. „Ta reforma od początku jest nieobywatelska” – podkreślił.”Z informacji wynika, że większość szkół jest przystosowana od strony technicznej (…) Niepokojące jest, że tylko większość. Oznacza to, że nadal są braki” – zauważył Piotr Paweł Bauć (TR). O problemach z niedostosowaniem szkół mówił też Edward Siarka (Solidarna Polska). […]

 

Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zarekomendowały Sejmowi przyjęcie informacji MEN.

 

 

Cała publikacja TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.plZostaw odpowiedź