baner ŚSz

 

Podczas zakończonego minionej nocy 9. posiedzenie Sejmu posłowie debatowali (późną nocą, a nie jak wcześniej zapowiadano po godzinie 17-ej) nad obywatelskim projektem ustawy, który dotyczy organizacji nauki religii w szkołach publicznych i zasad jej finansowania. Jak napisano w zamieszczonej wczoraj na stronie Sejmu relacji z tego posiedzenia „w projekcie przewidziano, że publiczne szkoły ponadgimnazjalne będą organizowały naukę religii na życzenie uczniów. Obecnie do osiągnięcia pełnoletniości decyzję w tej sprawie podejmują rodzice lub uczniowie. Projekt wprowadza też zakaz finansowania nauki religii ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Projekt uzasadnił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Celiński. W związku ze zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu o jego dalszych losach Sejm zdecyduje w głosowaniu.”

 

 

Uwzględniając fakt, iż dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o projekcie budżetu państwa na 2016r., a także debata o proponowanych zmianach w funkcjonowaniu prokuratury oraz o propozycji wzmocnienia ochrony dzieci przed pedofilią stały się głównymi punktami obrad 9. posiedzenia Sejmu, także w relacjonujących to posiedzenie mediach, „Obserwatorium Edukacji” postanowiło przybliżyć swoim czytelnikom przebieg debaty wokół projektu ustawy, zmieniającej zasady organizacji lekcji religii w polskich szkołach publicznych.

 

 

Poniżej udostępniamy plik PDF, zawierający fragment sprawozdania stenograficznego z 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbytego w dniu 28 stycznia 2016 r., który zawiera wszystkie wystąpienia i pytania poselskie, dotyczące tego projektu. O tym, czy Sejm będzie dalej nad nim procedował, czy też odrzuci go w pierwszym czytaniu, zadecyduje głosowanie, które ma być zarządzone podczas kolejnego posiedzenia Sejmu.

 

 

Fragment sprawozdania stenograficznego z 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbytego w dniu 28 stycznia 2016  –  TUTAJ

 

 

Źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/CBCB7BF52AD9C7C2C1257F49001D241B/%24File/10_a_ksiazka.pdf

 

 

Zobacz zapis video: Wystąpienie łódzkiej posłanki Katarzyny Lubnauer  –  TUTAJ

 

 

Dodano 30 stycznia 2014 r, godz. 10:05

 

Dzisiejszej nocy, o godz. 01:57 Sejm zdecydował zwykłą większością głosów o skierowaniu do rozpatrzenia w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży obywatelskiego projektu ustawy, zawierającego zmiany w organizacji nauki religii.

 

Za wnioskiem o skierowaniu projektu do dalszych prac legislacyjnych głosowało 147 posłanek i posłów, przeciw było 37 głosów, wstrzymało się – 249. Nie głosowało – 27 osób.

 

Szczegółu głosowania – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź