„Serwis Samorządowy PAP” zamieścił dzisiaj (16 sierpnia 2023 r.) informację o przygotowywanej w MEiN zmianie przepisów prawa o legitymacji służbowej nauczyciela. Obszerne fragmenty tego tekstu poniż ej:

 

Nowy wzór legitymacji nauczycielskiej – dyrektor wyda ten dokument tylko na wniosek

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło projekt rozporządzenia zawierającego nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela wydawanej w postaci karty. Dokument ten nie będzie wydawany z urzędu, a jedynie na wniosek zainteresowanego nauczyciela, który będzie musiał za nią zapłacić. Z urzędu, wszystkim nauczycielom przysługiwać będzie legitymacja w postaci dokumentu mobilnego.

 

Zgodnie z projektem, nowa legitymacja w postaci fizycznej karty ma zawierać imię (imiona) i nazwisko nauczyciela, wizerunek twarzy, nazwę i adres siedziby pracodawcy, numer legitymacji, zgodny z numerem mLegitymacji, datę wydania legitymacji oraz hologram potwierdzający ważność legitymacji w danym roku szkolnym.[…]

 

Co do zasady bowiem nauczycielom będzie wydawana z urzędu legitymacja w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 Ustawy o aplikacji mObywatel – mLegitymacja.

 

Natomiast dokument fizyczny, w postaci karty dyrektor szkoły będzie wydawał, na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Legitymacja w postaci karty nie będzie zatem wydawana wszystkim nauczycielom lecz tylko tym, którzy wystąpią z takim wnioskiem. Zgodnie z art. 11c ust. 2 ustawy dyrektor szkoły pobiera opłatę za wydanie nauczycielowi legitymacji w postaci karty w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia legitymacji. Tak więc koszty związane z wytworzeniem legitymacji będą pokrywali nauczyciele” – napisano w ocenie skutków regulacji.

 

Opłata nie będzie pobierana od nauczyciela jedynie wówczas, gdy dotychczasowa legitymacja zostanie unieważniona z powodu zmiany nazwy pracodawcy albo stwierdzenia w legitymacji błędów lub omyłek. Takie przypadki nie należą jednak do częstych, a zmiana nazwy pracodawcy zawsze wiąże się z kosztami dla organów prowadzących i na ogół jest ona konsekwencją decyzji podejmowanych przez te organy” – głosi uzasadnienie projektowanej regulacji.

 

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/

 

 

 

Więcej informacji o rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź