Foto: screen z relacji filmowej TVN24

 

Rząd i prawa strona sali sejmowej po ogłoszeniu wyniku głosowania nad budżetem na 2022 rok

 

 

Głos Nauczycielski” zamieścił dziś (17 grudnia 2021 r.) na swojej stronie internetowej informację zatytułowaną: „Sejm nie zgodził się na podwyżki dla nauczycieli w 2022 r”. Oto fragment tego tekstu:

 

Nauczyciele nie mają co liczyć na podwyżki w 2022 r. Pomimo szalejącej drożyzny i realnego spadku nauczycielskich wynagrodzeń, ta grupa zawodowa po raz kolejny zostanie dotknięta zamrożeniem ich wynagrodzeń. Większość sejmowa PiS oraz koalicjantów partii rządzącej zagłosowała przeciwko poprawkom do ustawy budżetowej gwarantującym nauczycielom minimalne podwyżki

 

Sejm zajął się dziś poprawkami do ustawy budżetowej na 2022 r. Wśród kilkudziesięciu poprawek znalazły się także propozycji podwyższenia wynagrodzeń w oświacie.

 

Koalicja Obywatelska zaproponowała podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli, na podstawie której oblicza się ich wynagrodzenie, do 3900,07 zł (czyli o 362 zł). Inna poprawka przewidywała zagwarantowanie dodatkowych 6,5 mld zł w subwencji oświatowej. To pozwoliłoby podwyższyć nauczycielskie pensje o 6 proc. od 1 stycznia 2022 r.

 

Poprawki przepadły głosami PiS i koalicjantów tej partii.

 

Koalicja Polska (czyli PSL i ugrupowania zrzeszone z ludowcami) zaproponowała zwiększenie subwencji oświatowej o 6 mld zł. Przyjęcie tej poprawki umożliwiłoby wypłatę nauczycielom podwyżek. Niestety propozycja ta została odrzucona.

 

W Sejmie upadła też poprawka KO zakładająca przeznaczenie dodatkowo 100 mln zł na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży. […]

 

 

 

Cały tekst „Sejm nie zgodził się na podwyżki dla nauczycieli w 2022 r” – TUTAJ

 

 

Źródło: www. glos.pl

 Zostaw odpowiedź