Foto: www.men.gov.pl

 

Wchodząc dziś rano na stronę MEN można już na wstępie dowiedzieć się, że wczoraj wiceminister edukacji Maciej Kopeć spotkał się z dyrektorami szkół, nauczycielami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz rodzicami uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, aby dyskutować o tym „w jaki sposób powinno wyglądać wsparcie uczniów zdolnych”. Oto fragmenty tej informacji:

 

[…] Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych jest niezwykle ważnym celem działań podejmowanych przez MEN.

 

Na poziomie systemowym chcemy wprowadzić takie rozwiązania, aby realniej pomagać nauczycielom i rodzicom zdolnego ucznia – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

 

Zaprezentowano dotychczasowe działania wspierające uczniów w systemie oświaty. Podkreślano, że prawo zapewnia każdemu dziecku pomoc stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zwrócono uwagę na to, że wszyscy uczniowie, także ci ze szczególnymi zdolnościami mają możliwość realizowania indywidualnych programów nauki oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie. […]

 

Dalej można się dowiedzieć, że uczestnicy dyskusji rozmawiali o rozwiązaniach zawartych w projekcie rozporządzenia w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki, który 9 czerwca br. został przekazany do konsultacji społecznych. Ponadto poruszano także kwestie związane z systemem organizacji olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów.

 

Cały komunikat „Wsparcie rozwoju uczniów zdolnych – spotkanie w MEN”   –  TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Gdyby ktoś z Czytelników był zainteresowany nie tylko wyglądem wsparcia uczniów zdolnych, odsyłamy do – przykładowych – dwóch tekstów, informujących o podstawowych problemach oraz aktualnie stosowanych rozwiązaniach organizacyjno-prawnych w tym obszarze edukacji, a także do bibliografii tematu:

 

> Marianna Szpakowska, Uczeń zdolny – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych? – TUTAJ

 

> Małgorzata Jabłonowska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym – TUTAJ

 

> Zestawienie bibliograficzne do tematu „Uczeń zdolny” TUTAJZostaw odpowiedź