„Dziennik Łódzki” uzyskał dostęp do dokumentu, jaki Wydział Edukacji UMŁ przekazał dziś Komisji Edukacji Rady Miejskiej, który zawiera informację o liczbie nauczycieli szkół łódzkich, którzy nie znaleźli zatrudnienia z dniem 1 września 2015 roku. Okazało się, że związku ze zmianami w organizacjach ich szkół zatrudnienie straciło 213 osób. Oto fragment tego artykułu, zatytułowanego „Zwolnienia nauczycieli w Łodzi: ilu nie wróciło do pracy po wakacjach?”:

 

Największa część tej sumy to nauczyciele, którym nie przedłużono umów na czas określonych – 147 osób.     55 nauczycieli zatrudnionych na umowę stałą otrzymało wypowiedzenie i odprawę w związku z likwidacją miejsca pracy (w tym 9 skorzystało ze swoich uprawnień emerytalnych). 11 kolejnych nauczycieli przeszło w stan spoczynku (przez 6 miesięcy otrzymują wynagrodzenie, a jeśli zaistnieje możliwość przywrócenia ich do pracy, dyrektor ma obowiązek to zrobić).

 

W tym samym dokumencie zalazła się informacja, że w łódzkich szkołach z końcem wakacji 27 nauczycieli zdecydo- wało się przejść na emeryturę na własną prośbę, nie zmuszeni do tego zmniejszeniem się liczby etatów w ich placówkach.

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.plZostaw odpowiedź