1

 

W czwartek i piątek (14 i 15 kwietnia), w salach łódzkiego hotelu Ambasador, odbyła się  „IV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych oraz CKP z tabletem”, którą współorganizowali: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, redakcja magazynu „EduFakty – Uczę Nowocześnie” a także spółka Future Expo z Opola, specjalizująca się w organizowaniu eventów z dziedziny IT. Uczestnicy konferencji pracowali w sesjach plenarnych i symultanicznie prowadzonych sesjach warsztatowych. [Program konferencji]

 

 

 2

 

Planowanym przez organizatorów „gwoździem programu”  pierwszego dnia konferencji był wykład „Czy TIK faktycznie modyfikuje pracę uczniów i nauczycieli w szkole?”, podczas którego prof. dr hab. Stanisław Dylak –  kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przybliżył słuchaczom zagadnienia neurodydaktyki.

 

 

 

3

 

Niespodzianką był (niezapowiedziany w programie) przyjazd i udział we fragmencie prac pierwszego dnia konferencji pani Teresy Wargockiej – podsekretarza stanu w MEN. Pani wiceminister w swoim przemówieniu powiedziała, że system edukacji zawodowej w Polsce czekają zasadnicze zmiany. W całym kraju, do końca maja, odbywają się debaty tematyczne.[…] . Dyskusje dotyczą m.in. obecnie funkcjonujących regulacji prawnych związanych ze szkolnictwem zawodowym, jego połączenia z potrzebami rynku pracy oraz dostosowaniem do potrzeb pracodawców.

 

 

 

4

Siedzą – od lewej: min. Teresa Wargocka, Jadwiga Parada – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN,  Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i  Ewa Rudomino  – Wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Pani minister nie tylko wystąpiła na konferencji „solo”, ale uczestniczyła także w panelu „Czy konieczne są zmiany w systemie egzaminów zawodowych?” [Więcej informacji o wizycie min. Wargockiej na tej konferencji jest dostępnych na stronie MEN  –  TUTAJ

 

 

 

6

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od mocnego wejścia teorii w praktyczny nurt konferencji. Rolę tę spełnił  referat prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego – kierownika Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, którego wystąpienie nosiło tytuł O wymiarze praktycznym edukacji konstruktywistycznej”*. Wykład ten (acz nie bez pewnych zakłóceń technicznych) można wysłuchać z videonagrania, dostępnego na stronie Future Expo (od 4 do 44 minuty nagrania) [www.futureexpo.pl/pl]

 

 

Oto, przykładowo, jedna z ekspozycji, prezentujących nowe technologie, wspomagające współczesne kształcenie zawodowe:

 

 5

 

 

Więcej zdjęć z konferencji można obejrzeć na fanpage’u  redakcji „EduFakty – Uczę Nowocześnie”  –  TUTAJ

 

 

*O wykładzie napisał jego autor – prof. B. Śliwerski – w poście swego blogu PEDAGOG, zatytułowanym „Krytycznie i afirmacyjnie o edukacji konstruktywistycznej w szkolnictwie zawodowym”, zamieszczonym w sobotę, 16 kwietnia, o godz. 00:03

 

 

Krótką relację z pierwszego dnia konferencji zamieściła w Wiadomościach TV TOYA  –  TUTAJ

 

 

 

Na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów,

oraz innych – ogólnodostępnych „w sieci”,

zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź