Od dziś codziennie w każdej miejskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej można telefonicznie uzyskać wsparcie specjalistów oraz rady jak postępować z dzieckiem, aby ułatwić mu odnalezienie się w tej niełatwej rzeczywistości i pomóc zrozumieć konieczność izolacji.

 

Telefonować mogą także dzieci i młodzież, im również specjaliści udzielą niezbędnej pomocy.

 

 

 

Z kolei wsparcie metodyków dla rodziców, którzy pomagają dzieciom w realizacji zadań szkolnych podczas zdalnego nauczania uruchomił Wydział Edukacji we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

 

Rodzice uzyskają – telefoniczni – praktyczne rady dotyczące:

 

>pomocy dziecku w realizacji edukacji wczesnoszkolnej czyli w klasach I – III,

>obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

>języka polskiego i matematyki w klasach IV-VIII.

 

Harmonogram dyżurów metodyków w dniach 30.03. – 3.04.2020 r.

 

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 Zostaw odpowiedź