We wtorek 3 czerwca br., w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyło się podsumowanie konkursów, zorganizowanych w r. szk. 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Zawodowej tego Centrum.

 

???????????????????????????????

 

Przybyłych uczniów i nauczycieli laureatów oraz przedstawicieli dyrekcji wyróżnionych szkół zawodowych, w imieniu kierownictwa ŁCDNiKP, powitała jego wicedyrektor Elżbieta Gonciarz. Dalej uroczystość przebiegła zgodnie z programem.

 

???????????????????????????????

Elżbieta Gonciarz

 

 

Jako pierwsze podsumowano efekty „Szkolnej Ligi Elektryki”. Oto ranking szkół, uczestniczących w tej lidze:

I miejsce (ex aeguo)

–  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej z Łodzi,

–  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 z Łodzi.

 

III miejsce

–  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy.

 

W łącznej klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce

–  MICHAŁ JASNOS z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, którego opiekunem merytorycznym był Witold Jaroszewski,

II miejsce

–  PIOTR KRAKOWIAK z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi, którego opiekunem był Jerzy Kaczmarski,

III miejsce (ex aeguo)

–  PATRYK DUDEK z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, którego opiekunem była Małgorzata Zielińska

–  KRZYSZTOF KRZEŚLAK z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, którego opiekunem była Urszula Rutkowska.

 

 

Następnymi nagradzanymi byli najlepsi w Konkursie Prace Modelowo-Konstrukcyjne. Był on  adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej i informatycznej.

 

W kategorii „Pierwsze kroki”  

 

I miejsce (ex-aequo)

–  praca Wyświetlacz widmowy zrealizowana przez Karola Wołosiewicza, Mateusza Dobrowolskiego, Daniela Reka, uczniów klasy IITm Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Tomasz Kąkolewski);

– praca Spider-boot zrealizowana przez Dariusza Drążkowicza, ucznia klasy IIm Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach (opiekun: dr inż. Krzysztof Feja).

 

II miejsce (ex-aequo)

–  praca Wicherek 15  zrealizowana przez Krzesimira Lewińskiego i Macieja Białeckiego uczniów klasy IITC Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Grzegorz Łakomski);

–  praca Separator kulek według koloru zrealizowana przez Krzysztofa Pepę i Krystiana Nykiela uczniów klasy IITm Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi (opiekun: mgr inż. Bogumił Motylewski).

 

III miejsce (ex-aequo)

–  praca Minikombajn pomiarowy zrealizowana przez Tomasza Smaża ucznia klasy ITm Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Jarosław Świtalski),

–  praca Automatyczna linia sortująca elementy małogabarytowe zrealizowana przez Dariusza Witka vel Witkowskiego ucznia klasy ITm Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Jarosław Świtalski).

 

 

 Najl praca modewl konstr

 Laureaci w kategorii  „Profesjonaliści”

 

W kategorii  „Profesjonaliści”:

 

I miejsce

–  praca Robot ALLI MAC przez Mateusza Górę ucznia klasy IV Te Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Tomasz Kąkolewski)

II miejsce

–  praca Robot sześcioramienny zrealizowana przez Bartłomieja Koncerewicza i Kamila Pfeffera uczniów klasy IIITm Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi (opiekun: mgr inż. Bogumił Motylewski)

III miejsce

–  praca Uniwersalny kontroler MIDI praca zrealizowana przez Rafała Dolnego ucznia klasy IVTe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Tomasz Kąkolewski)

 

 

W następnej kolejności wyróżniono zwycięzców Szkolnej Ligi Mechatroniki.

I miejsce

–  Krzysztof Krześlak i Patryk Antczak uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi

II miejsce

–  Robert Becht i Dawid Malinowski uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach

III miejsce ex aequo :

–  Adam Zapart i Kamil Dąbrowski uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi,

–  Robert Baran i Adrian Wasiak uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi.

 

Nagrodziwszy  prace uczniów i ich nauczycieli, organizatorzy przystąpili do uhonorowania osiągnięć zawodowych nauczycieli.  Jako pierwsze ogłoszono wyniki konkursu „Lider Wdrażania Edukacji Normalizacyjnej w Szkołach Ponadgimnazjalnych”.

Tytuł Lidera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim,

Wyróżnienia przyznano: Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.

Nagrodę Specjalną za całokształt działań w zakresie edukacji normalizacyjnej przyznano Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi,

 

Ostatnim etapem uroczystości było podsumowanie konkursu „Najlepszy  scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów”.  Zwyciężyła praca Włodzimierza Kmiecika i Przemysława Tabaki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi na temat: Kompleksowy i szczegółowy projekt instalacji oświetlenia elektrycznego w sali lekcyjnej w świetle obowiązujących przepisów.

 

Szczegółowe wykazy zwycięzców i laureatów wszystkich konkursów do wglądu w pliku:  Wyniki konkursów dla szkolnictwa zawodowego 2014r.

 

Tekst i zdjęcia*

Włodzisław Kuzitowicz

 

* Fatalna jakość zdjęć jest skutkiem oświetlania postaci przez projektorKomentarze niedostępne