W dniach od 9 do 11 kwietnia w Instytucie Europejskim w Łodzi trwa II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego. Choć organizatorzy, którymi są: redakcja magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Zespół Szkół Technicznych w Radomiu, zapowiadali, iż uczestnictwo w niej potwierdził wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, najwyższą rangą przedstawicielką MEN obecną w dniu inauguracji była Ewa Konikowska-Kruk – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z przedstawicieli łódzkich władz odnotować należy obecność Łódzkiego Wicekuratora Oświaty Konrada Czyżyńskiego i powołanego dzień wcześniej na to stanowisko nowego dyrektora Wydziały Edukacji UMŁ Krzysztofa Jurka. Przybyłych na konferencję jej uczestników powitał pierwszy wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

 
Dzisiaj, w trakcie trwania drugiego dnia pracy tej konferencji, informacja o niej pojawiła się na stronie kuratorium oświaty. Oto jej obszerne fragmenty i pochodzące z tego samego źródła zdjęcia:

 

Konf 1

 

Głównym tematem pierwszego dnia konferencji była reforma kształcenia zawodowego. Jej założenia przedstawiła Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – To dobrze, że szkoły zawodowe wybiera coraz więcej uczniów, ale musimy tak działać, by absolwenci tych szkół potrafili później poruszać się na rynku pracy – mówiła Ewa Konikowska-Kruk, zachęcając szkoły do współpracy z firmami i przedsiębiorstwami.

 

konf 2 Ewa Konikowska-Kruk,

 

Przedstawicielka MEN przypomniała, że w budżetach państwa i województw na szkolnictwo zawodowe jest ponad 1 mld euro. To pieniądze na doposażenie szkół, nowe programy nauczania, szkolenia nauczycieli, doradztwo zawodowe, monitorowanie losów absolwentów, ale także właśnie na współpracę z pracodawcami, od której w największym stopniu zależy powodzenie reformy. MEN chce bowiem powiązać ofertę szkół z oczekiwaniami pracodawców i doprowadzić do sytuacji, w której uczniowie poznają zawód w realnych warunkach pracy, czyli w konkretnych firmach i zakładach. Za kształcenie przez rok jednego ucznia pracodawca ma dostać 5 tys. zł. Ewa Konikowska-Kruk zachęcała również dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, by dzielili się z ministerstwem swoimi opiniami i pomysłami – są bowiem ważnym współtwórcą reformy.

 

Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja platformy internetowej  e-zawodowe.eu,  na której dyrektorzy szkół i nauczyciele znaleźć mogą plany i programy nauczania, poradniki oraz materiały i testy e-learningowe.

 

Reprezentująca Instytut Badań Edukacyjnych Agnieszka Chłoń-Domińczak omówiła Polską Ramę Kwalifikacji oraz wytłumaczyła na ile dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności absolwentów polskich szkół uznawane są w innych krajach Europy.

 

Problematykę współpracy szkół z pracodawcami poruszył Bartosz Rzętkiewicz z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej objaśnili zmiany w egzaminach zawodowych.

 

Uczestnicy popołudniowej sesji dyskutować będą m. in. o doradztwie zawodowym oraz nowych technologiach przydatnych w kształceniu zawodowym.

 

W sobotę dyrektorzy i nauczyciele wezmą udział w zajęciach warsztatowych.

 
Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 Zostaw odpowiedź