news30525_1462801924

 

W łódzkim Gimnazjum Nr 40 przy ul. Kaliskiej zainaugurowano projekt „Pracownia Dobra”, który powstał na zasadzie „kodeks dobrych praktyk”*. Jest to przełamująca system klasowo-lekcyjny kreatywna pracownia, w której możliwa jest realizacja programu każdego przedmiotu, ale także zajęć interdyscyplinarnych. Mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale także pozostali członkowie lokalnej społeczności. Oto co o tym wydarzeniu napisano w „Aktualnościach” na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

 

To doskonały pomysł, umożliwiający dotarcie do uczniów w nietypowy sposób. Mam nadzieję, że inicjatywa odniesie duży sukces, a podobne rozwiązania zostaną wprowadzone także w innych łódzkich placówkach. Wielkie brawa dla dyrektorki i całej szkolnej społeczności za wspaniałą inicjatywę i zaangażowanie – mówił podczas uroczystej inauguracji wiceprezydent Tomasz Trela.

 

news30525_1462801928

 

 

1. „Pracownia Dobra” – kreatywna pracownia do realizacji każdego przedmiotu, a także zajęć interdyscyplinarnych:

> bez ławek, krzeseł, butów, z inną tablicą;

> ze ścianą jako miejscem wymiany poglądów i językowej oraz plastycznej ekspresji;

> w przyjaznym, kolorowym otoczeniu, ale bez nadmiaru dekoncentrujących elementów;

> z miękkimi kocami, poduchami i nietypowymi pomocami dydaktycznymi;

> praca w oparciu o arteterapię, gimnastykę, metodą dramy, w oparciu o zasady edukacji demokratycznej, choreo i aromaterapię, dogoterapię;

> korelowanie języka polskiego z innymi przedmiotami, niekoniecznie humanistycznymi;

> wychodząc z zasady „każdy jest talentem ale nie każdy odkrytym”;

> zajęcia prowadzone w taki sposób, aby angażowały zmysły np. smaku, dotyku i dzięki wrażeniom uzyskanym w ten sposób były przekładane na treści językowo – poznawcze.

 

2. „Pracownia Dobra” socjoterapeutycznym miejscem pracy z uczniem:

> psychologowie, socjoterapeuci, terapeuci, pedagodzy prowadzą w niej zajęcia specjalistyczne i warsztaty dla grupy dzieci bądź indywidualne rozmowy wychowawcze;

> na bieżąco rozwiązujemy w niej problemy uczniów np. z niedostosowaniem społecznym, szukając odpowiedzi na pytania: jak czuję się w szkole, w grupie; czego oczekuję od siebie, środowiska i szkoły; jakie mam problemy, z którymi nie mogę zwrócić się do rodziców i innych bliskich osób,

> pomagamy uwikłanym w nieformalne grupy rówieśnicze wydostać się spod ich wpływu;

> stosujemy metody pracy oparte na: arteterapii, terapii ruchem, socjoterapii i indywidualne konsultacje ze specjalistami;

> pracownia jest miejscem prewencji i profilaktyki uzależnień substancjami psychoaktywnymi – prowadzimy tu detoks technologiczny;

> łamiemy bariery związane z układem tradycyjnej klaso-pracowni w przyjaznym otoczeniu z fachowym pedagogiem, psychologiem, wychowawcą i terapeutą;

> uczniowie mogą inicjować własne pomysły na zajęcia pozaszkolne, opracowywać wspólne projekty dotyczące życia szkoły, pracy samorządu szkolnego, kontaktu z lokalnymi instytucjami kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi;

> tworzymy przestrzeń „pozaszkolną” na terenie szkoły, czyli dobre miejsce dla wyciszenia emocji, nabrania dystansu dla zaistniałego problemu;

> zajęcia będą prowadzone tak, aby po spotkaniu w Pracowni Dobra uczeń sam wyciągał i formułował wnioski.

> „Pracownia Dobra” pozwala na lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów i ich problemów – skraca dystans i buduje inne relacje uczeń – nauczyciel.

 

3. „Pracownia Dobra” jako miejsce kształcenia kadry pedagogicznej:

> w naszej placówce działa specjalistyczny „Plan doskonalenia nauczycieli Gimnazjum 40 na 2016 rok ” opracowany przez psychologów, pedagogów uwzględniający potrzeby nauczycieli w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

> sesje przeprowadzone w PD będą analizowane w ramach dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą w środowisku nauczycielskim;

> projekt „Pracownia Dobra” ma charakter otwarty i mobilny – pomożemy stworzyć taką pracownię w szkołach poszukujących innowacyjnych rozwiązań i metod pracy z młodzieżą w okresie adolescencji;

> zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami oraz wypracowanymi metodami w ramach projektu „Pracownia Dobra” nauczyciele Gimnazjum nr 40 oraz współpracujący specjaliści będą dzielić się z kadrą nauczycielską w ramach wyjazdowych szkoleń i warsztatów.

 

 

Pracownia Dobra” jest autorskim projektem Iwony Wojtackiej (dyrektorka tej szkoły i nauczycielka j. polskiego)        i  Kamilli Sierockiej (dziennikarka, redaktorka Gazety Wyborczej, nauczycielka jogi).

 

 

Źródło – tekst i zdjęcia: www.uml.lodz.pl

 

 

* Istotą kodeksów dobrych praktyk jest to, że nie są to normy narzucane w drodze ustawowej lub innych przepisów obowiązujących powszechnie, lecz ustanawiane przez osoby, które potem będą je przestrzegały.

 

 

Zobacz także minireportaż o tym wydarzeniu w <Aktualnościach> TV TOYA   –   TUTAJZostaw odpowiedź