Źródło: www.instytut-educare.pl

 

 

O książce

 

Nauczyciel z duszą. Najlepszy zawód świata– to książka pisana przez nauczycieli dla nauczycieli, opisująca praktycznie wszystkie aspekty ich pracy. Książka bogata w treści, niezwykle inspirująca, nadająca się do wielokrotnego czytania.

 

Autorzy:

 

María Rosa Espot – pochodzi z  Barcelony. Ukończyła biologię na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelohttps://instytut-educare.pl/kategoria/publikacjenie i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznch na Universidad Internacional de Catalunya. Od 1978 roku pracuje jako nauczycielka w Szkole La Vall w Bellaterra, niedaleko Barcelony. Autorka książek „La autoridad del profesor. Qué es la autoridad y cómo se adquiere” oraz, wraz z Jaimem Nubiolą – „Aprender a divertirse” i „Cómo tomar decisiones importantes”.

 

Jamie Nubiola pochodzi z Barcelony. Jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Navarry. Wśród książek jego autorstwa znajdują się takie tytuły, jak: „El taller de la filosofía”, „Pensar en libertad”, „Invitación a pensar” i „Vivir, pensar, soñar”. Jest równieżprzewodniczącym zespołu naukowego Grupo de Estudios Peirceanos.

 

 

Fragmenty książki:

 

Odpoczynek nauczyciela

 

Nauczyciele i personel szpitalny to dwie profesje najbardziej narażone na napięcia emocjonalne, lęki i stany depresyjne, czyli na dłuższe i krótsze okresy przemęczenia, z których czasami bardzo ciężko jest im wyjść. Często jako przyczynę tych problemów podaje się fakt, że w obu tych zawodach obecny jest silny związek emocjonalny z osobami, które są odbiorcami naszej pracy, czyli z uczniami i pacjentami. W wielu sytuacjach jest to niewątpliwie prawda. Jednak w przypadku nauczycieli dużo mówi się też o syndromie „burn out”, czyli „wypalenia zawodowego”.

 

W jego rezultacie mamy do czynienia z nauczycielem pozbawionym sił witalnych, entuzjazmu i motywacji, który myśli o tym, żeby porzucić nauczanie i zająć się czymś innym, jednym słowem: nauczyciel bywa prze-męczony. Trudności i konflikty w klasie, chaos organizacyjny w placówce, w której pracuje, nikłe szanse na awans zawodowy, niedocenianie dobrze wykonanej pracy – wszystko to gasi radość nauczyciela płynącą z jego zawodu oraz zainteresowanie nim. Brak satysfakcji zawodowej i uczucie znużenia licznymi zadaniami, którymi nieustannie musi się zajmować, nie mając nawet chwili na oddech (także poza godzinami pracy), powodują u niego dotkliwe poczucie braku zadowolenia z pracy.

 

Warto wziąć pod uwagę, że nieustanne zmęczenie to preludium do licznych urlopów zdrowotnych, zwłaszcza w środowisku nauczycielskim. Sposobem na uniknięcie wyczerpania, z którego ciężko potem wyjść, jest odpowiednia ilość snu oraz znajdowanie czasu na cotygodniowy odpoczynek, jako że regeneracja sił nie powinna odbywać się jedynie w okresie wakacji.

 

 

Warunki pracy

 

Podczas lekcji nauczyciel musi zwracać uwagę na mnóstwo rzeczy: materiał, który wyjaśnia, metodologię, słownictwo i gesty, których używa, ton głosu, którym się posługuje, dyscyplinę klasy, indywidualne tempo nauki i motywację każdego z uczniów. Do tego wszystkiego powinien jeszcze pilnować zegarka i kalendarza, czyli miesięcy, na przestrzeni których ma zrealizować uprzednio ustalony program zgodny z tym, co zostało zaplanowane na początku roku szkolnego. Aby dobrze wykonać wszystkie te rzeczy, nauczyciel musi nierzadko pracować także poza godzinami szkolnymi, wkładając w to wysiłek równie intensywny, jak podczas pracy na lekcji. Tak naprawdę więc praca nauczyciela nie kończy się na godzinach spędzanych w placówce edukacyjnej.

 

Oczywiście idealne warunki pracy nauczyciela, które wie-lu z nas ma w głowach, bardzo różnią się od rzeczywistości, z jaką nierzadko spotykamy się w klasie: brak motywacji i niewielkie zainteresowanie ze strony niektórych uczniów, prze-pełnione klasy, niezwykle zróżnicowany poziom wiedzy, brak wsparcia ze strony rodziców.

 

Wspomniany ideał diametralnie różni się też od rzeczywistości panującej w wielu placówkach edukacyjnych, w których pracujemy: brak środków i inwestycji finansowych, zapchany grafik, który nie tylko sprawia, że trudno jest osiągnąć niezbędną do nauki atmosferę spokoju i ciszy, lecz utrudnia również współpracę i komunikację po-między wszystkimi, którzy w ten czy inny sposób biorą udział w procesie edukacji, tj.: z innymi nauczycielami, psychologa-mi czy specjalistami od IT. W wielu sytuacjach poczucie presji jest ogromne. Co więcej, może być ono jeszcze bardziej spotęgowane przez nieustanne wymagania dotyczące jakości. […]

 

 

Oto spis treści tej książki:

 

 

 

Źródło: www.instytut-educare.pl

 Zostaw odpowiedź