„Dziennik Gazeta Prawna” zamieścił wczoraj (19 stycznia 2023 r.) na swojej stronie tekst, informujący o przebiegu, zainicjowanej przez tę gazetę, ciekawej debaty, która odbyła się w Davos, podczas Światowego  Forum Ekonomicznego. Oto wybrane fragmenty tego tekstu i link do pełnej wersji:

 

Foto: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

Uczestnicy debaty „Zrównoważony rozwój kompetencji jako wyzwanie współczesnych gospodarek i społeczeństw”. Siedzą – od lewej: Dominika Pietrzyk – moderatorka, dziennikarka „Gazety Prawnej”,  Maciej Kazimierczak – prezes spółki z o.o. Elefanco,  Daniel Di Giusto – dyrektor wykonawczy Fundacji Tech to The Rescue  i  Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 

Edukacja na miarę współczesnego świata

 

Trzy czwarte pracodawców w Unii Europejskiej boryka się z problemem, jakim jest brak pracowników. Edukacja z myślą o potrzebach rynku pracy oraz wyzwaniach współczesnego świata to zadanie, które stoi przed systemami kształcenia na całym świecie. O kluczowych kompetencjach oraz metodach ich zrównoważonego rozwoju dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną w Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne […]

 

Musimy stworzyć coś w rodzaju efektywnego ekosystemu, w którym wszyscy kluczowi gracze będą skutecznie działać jak jeden organizm wspierający rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy – wskazał podczas debaty „Zrównoważony rozwój kompetencji jako wyzwanie współczesnych gospodarek i społeczeństw Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Co pięć lat Światowe Forum Ekonomiczne publikuje listę kluczowych kompetencji, najbardziej przydatnych we współczesnym świecie. Ostatnią przedstawiono w 2020 r.

 

Lista obejmuje dziewięć umiejętności. Pierwsze pięć z nich można zaliczyć do kompetencji poznawczych. To takie umiejętności, jak analityczne myślenie, zdolność do efektywnego uczenia się, kreatywność czy rozwiązywanie złożonych problemów – tłumaczył Paweł Poszytek. […]

 

– Wchodzimy w erę Przemysłu 4.0, cyfryzacji i sztucznej inteligencji. To oznacza, że będziemy musieli pracować nad dużymi zbiorami danych. Tego typu umiejętności będą potrzebne we wszystkich sferach i we wszystkich dziedzinach życia – ocenił dyrektor generalny FRSE. Wskazał też na potrzebę kreowania umiejętności komunikacyjnych pod kątem pracy w interdyscyplinarnych zespołach, a w przyszłości – z myślą o komunikacji z maszynami. […]

 

Maciej Kazimierczak, prezes Elefanco, komentując kwestię wyzwań dla gospodarek w kontekście zrównoważonego rozwoju kompetencji, wskazał na konieczność nadążania za globalnymi zmianami.

 

Nie możemy mówić tylko o konkretnych kwestiach dotyczących naszej gospodarki czy rynku wewnętrznego. Musimy być w stanie nadążać za zmianami i być w stanie zaoferować innym krajom propozycje wartości, które okażą się potrzebne na rynku w określonym momencie. I to właśnie robimy jako Polska – mówił.

 

Jak dodał, w przyszłości Polska musi być w stanie dostarczać zarówno dobra eksportowe, jak i wiedzę. Z tym zaś wiąże się zagadnienie edukacji. Maciej Kazimierczak podkreślił, że należy dbać o to, aby zatrzymywać talenty w Polsce. […]

 

Z problemem zrównoważonego rozwoju kompetencji powiązana jest kwestia szkolnictwa branżowego. W 2021 r. braki w zatrudnieniu dotknęły 28 zawodów, od budownictwa i ochrony zdrowia po inżynierię i informatykę. Obecnie trudności ze znalezieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami zgłasza ponad trzy czwarte firm w Unii Europejskiej.

 

Jak ocenił Paweł Poszytek, pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników z danej branży. Takie ubranżowienie przyczynia się zaś do zrównoważonego wzrostu zatrudnienia, prowadzi do większej innowacyjności i poprawia konkurencyjność przedsiębiorstw. […]

 

W odniesieniu do kwestii edukacji branżowej Maciej Kazimierczak zauważył, że potrzebę nauczania konkretnego zawodu zweryfikuje sam rynek, a niewidzialna ręka rynku wskaże, na które zawody jest największe zapotrzebowanie.

 

Posiadanie konkretnego fachu jest coraz bardziej cenione. Wiele młodych osób zdecydowało się na uniwersytety, a edukacja zawodowa była przez nich postrzegana jako coś o szczebel niżej. Dlatego teraz na rynku brakuje profesjonalistów, a ceny za ich usługi są dużo wyższe. Obecnie można się przecież spotkać z sytuacją, w której zarobki wykwalifikowanego hydraulika są porównywalne z wynagrodzeniem menedżera wyższego szczebla w korporacji – komentował Maciej Kazimierczak. […]

 

Z zagadnieniem rozwoju kompetencji wiążą się trendy dotyczące sposobu budowania piramidy wiedzy. O koncepcji T-shaped skills mówił podczas debaty Daniel Di Giusto, współtwórca i dyrektor wykonawczy Tech to The Rescue. Jak wyjaśnił, T-shaped skills to dobrze zdefiniowane umiejętności wykorzystywane zwłaszcza w branży IT, gdzie profesjonaliści na co dzień mają do czynienia ze złożonymi problemami.

 

Termin ten definiuje pewien sposób samokształcenia, który zakłada skupienie się na budowaniu bardzo głębokiej i dobrze ugruntowanej wiedzy w konkretnej, specyficznej dziedzinie w połączeniu z wystarczająco szeroką wiedzą ogólną w innych obszarach, pozwalającą zrozumieć złożoność problemów. Chodzi więc o bycie ekspertem w konkretnej dziedzinie i jednoczesne posiadanie wystarczającej wiedzy na temat innych obszarów biznesu, co pozwala zrozumieć złożoność świata – tłumaczył Daniel Di Giusto.

 

Takie podejście do zasobu kompetencji widać w praktyce podczas współpracy z firmami technologicznymi.

 

Pracuje tam wielu świetnych inżynierów i specjalistów w konkretnych dziedzinach, którzy jednocześnie muszą dysponować zestawem umiejętności pozwalających im na współpracę z innymi w ramach interdyscyplinarnych zespołów tworzących produkty – wyjaśniał współzałożyciel Tech to The Rescue. Podkreślił też, że dobra technologia nie polega na budowaniu rozwiązań dla siebie samego, ale na zaspokajaniu potrzeb. Ich zdefiniowanie wymaga zaś umiejętności komunikacyjnych.

 

Daniel Di Giusto wskazał też, że musimy stworzyć przestrzeń dla pokoleń, które rozwiążą niektóre problemy, które stworzyliśmy w ostatnich latach. […]

 

Rozwój kompetencji we współczesnym świecie powinien uwzględniać takie zagadnienia, jak zdrowie psychiczne i umiejętność dbania o siebie. – Upewnijmy się, że uczymy ludzi tego, jak dbać o siebie, o swoje ciała i umysły oraz jak być dla siebie życzliwymi. Żyjemy w społeczeństwie, a każdy sukces i postęp wiążą się z umiejętnościami współpracy oraz komunikowania się – ocenił Daniel Di Giusto. […]

 

 

 

Cały tekst „Edukacja na miarę współczesnego świata”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/

 

 

 

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź