W miniony czwartek, 30 kwietnia, w ramach projektu „Młodzi głosują”, w ponad 1500 szkołach odbyły się prawybory prezydencie. Szacuje się, że uczestniczyło w nich ok. 300 tys. uczniów. Informację o tym, zatytułowaną „W ponad 1500 szkołach prawybory w ramach projektu ‘Młodzi głosują’” zamieścił portal oswiata.abc.com. Oto jej fragmenty:

 

Celem projektu „Młodzi Głosują” – skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – jest przekonanie młodych, że warto brać udział w wyborach. Dlatego uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swych szkołach działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach.

 

qd1xabFAsDba7Wpiu7ESx8A71ovAEIMy

Foto:www.mlodzi.ceo.org.pl

Głosowanie w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Barwałdzie Średnim

 

W ramach projektu uczniowie organizują też w swojej szkole młodzieżowe prawybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Wybierana jest spośród nich komisja wyborcza. Uczniowie pokazują komisji legitymacje szkolne lub szkolne identyfikatory. Dostają karty do głosowania. Tak jak podczas wyborów przygotowane jest w szkole miejsce, gdzie w warunkach tajności młodzi ludzie mogą złożyć znak na karcie oraz urna wyborcza. […]

 

W tym roku do udziału w akcji zgłosiły się 943 gimnazja, 254 licea ogólnokształcące, 75 szkół zawodowych (technika i zasadnicze szkoły zawodowe), 274 zespoły szkół łączące w sobie placówki różnych typów oraz 10 innych placówek oświatowych (takich jak np. ośrodek wychowawczy).

 

Wyniki głosowania w tegorocznych młodzieżowych prawyborach Centrum Edukacji Obywatelskiej upubliczni dopiero 10 maja, po zamknięciu lokali w wyborach powszechnych. Są one publikowane po zakończeniu głosowania powszechnego ze względu na zachowanie neutralności politycznej i edukacyjny charakter programu.[…]

 

Cały artykuł – TUTAJ

 

Źródło:www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Więcej o projekcie „Młodzi Głosują”  można przeczytać na stronie CEO:

 

W czasie wyborów powszechnych obserwujemy niepokojące zjawisko: połowa obywateli nie korzysta z czynnego prawa wyborczego. W 2010 roku frekwencja wyniosła 54,96% w pierwszej i 55,31% w drugiej turze wyborów prezydenckich. Odpowiedzią na ten problem jest organizowana od 20 lat akcja „Młodzi głosują”. Wzięły w niej dotąd udział 3 miliony uczniów. W ramach akcji uczniowie i uczennice przeprowadzają działania profrekwencyjne, debaty oraz lekcje o tematyce wyborczej i kompetencjach Prezydenta RP, a następnie organizują szkolne wybory, w których głosują na kandydatów zgłoszonych w wyborach powszechnych. […]

 

Celem akcji „Młodzi głosują” jest zachęcenie młodych ludzi do większej aktywności obywatelskiej, gdy jeszcze wielu z nich chce ją podejmować. Aby nie zostać biernym dorosłym, trzeba doświadczyć własnej aktywności obywatelskiej już w młodości – mówi dr Jacek Strzemieczny, prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Aby nasze symulacje były jeszcze bardziej realistyczne, wiele szkół organizuje również drugą turę wyborów. W ponownym głosowaniu uczniowie głosują na dwóch kandydatów, którzy w ich szkole uzyskali największą liczbę głosów. Nasze akcja jest przykładem, że najlepszą nauką jest praktyczne działanie.

 

Wyniki młodzieżowych wyborów poznamy 10 maja po zamknięciu lokali w wyborach powszechnych. Są one publikowane po zakończeniu głosowania powszechnego ze względu na zachowanie neutralności politycznej i edukacyjny charakter programu. Relacje z bieżących działań poszczególnych szkół oraz wyniki wyborów publikowane są na platformie www.mlodzi.ceo.org.pl.

 

Marek Konieczny

 

 Poniżej fotoreportaż „Wybory prezydenckie w Gimnazjum w Gołąbkach”

 

Wybory 1

Komisja Wyborcza gotowa do pracy

 

Wybory 1a

Komisyjne zaplombowanie urny

 

Wybory 2

Wyborcy kwitują na listach pobranie karty do głosowania

 

Wybory 2a

Zapewniono tajność głosowania

 

Wyboru 3

Akt głosowania

 

Wybory 6

Teraz tylko policzyć głosy…

 

Źródło:  www.golabki.gminalukow.pl

 

Źródło: www.ceo.org.plZostaw odpowiedź