Foto: PAP/Tomasz Gzell [www.polskieradio24.pl]

 

 

Rząd zaproponował dziś strajkującym nauczycielom zwiększenie pensum o 2 godziny i proporcjonalne podniesienie pensji zasadniczej o ok. 125 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego od września 2020 roku.

 

Nowa propozycja ZNP i FZZ złożona podczas rozmów 18 kwietnia to rozłożenie na raty 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku
–1.01: 5%
–1.09: 9,6%
oraz
–1.10: 5%
–1.11: 5%
–1.12: 5%

 

Sławomir Broniarz poinformował także, że jako mediatorów zaproponował profesorów B. Śliwerskiego i M. Konopczyńskiego. Propozycja ta została odrzucona przez stronę rządową.

 

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź