Dr Barbara Chojnacka była wczoraj wieczorem  (13 kwietnia 2022 r.) rozmówczynią prof. Romana Lepperta w „Akademickim Zaciszu”. Punktem wyjścia tej rozmowy było pytanie: Czym jest parentyfikacja?

 

Termin „parentyfikacja” został skonstruowany w latach 70. XX wieku przez psychiatrów Salvadora Minuchina i jego współpracowników. Analizując etymologie pojęcia należy podkreślić, że pochodzi ono od dwóch łacińskich słów: parentes – rodzice i facere – robić. Oznacza w uproszczeniu „odwrócenie ról”, zamianę ról wewnątrzrodzinnych – najczęś- ciej miedzy dziećmi a rodzicami. [Źródło: www.facebook.com/roman.leppert]

 

 

Zjawisko to było przedmiotem pracy doktorskiej pani  dr Barbary Chojnackiej, która stała się podstawą książki o tym samym tytule: „Doświadczenie parentyfikacji w perspektywie biograficznej”:

 

Aktualnie jest ona adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

Tradycyjnie – wszystkich którzy chcieliby dowiedzieć się więcej cóż to jest owa parentyfikacja, a wczoraj nie mogli tego uczynić, zapraszamy na stronę You Tube:

 

 

O doświadczeniu parentyfikacji z dr Barbarą Chojnacką – TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź