Od dziś do najbliższego piątku (25 – 27 września 2013 r.), w aulach  Prywatnej Wyższa Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych (PWSBiA) w Warszawie, odbywa się VIII Kongres Zarządzania Oświatą, organizowany dorocznie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO). Jak podają na swej stronie internetowej organizatorzy, uczestniczy w nim ok. 1000 dyrektorów szkół, samorządowców i urzędników administracji terenowej.

 

Warto śledzić co jest przedmiotem tych obrad, gdyż jest to środowisko, które od lat odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu klimatu wokół reform edukacyjnych, inicjowanych przez resort edukacji. Istnieje nawet coś na kształt swoistej unii personalnej między MEN a OSKKO, w osobie obecnej wiceminister Joanna Berdzik, która będąc członkiem założycielem tego stowarzyszenia do maja 2010 roku pełniła w nim funkcję prezesa.

 

 

 

OTO TEMATY NIEKTÓRYCH SESJI

 

Ø      SPOTKANIE Z MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ, KRYSTYNĄ SZUMILAS.

 

Ø      ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH DLA PRAKTYKÓW. SZKOLENIE DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH PRZEDSZKOLA I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI. SPOTKANIE Z MEN.

 

Ø      REWITALIZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.

 

Ø      CZY ZASADY ZARZĄDZANIA W BIZNESIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ?

 

Ø      ROLA DYREKTORA W ROZWOJU SZKOŁY – BADANIA I WNIOSKI PRAKTYCZNE

 

 

 

 

Harmonogram VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, 25-27.09.2013

 

 

 

Źródło: www.oskko.edu.pl

 

 Komentarze niedostępne