Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

W dniach 26 – 28 września 2023 roku w budynku Roma Office Center, który m.in. jest siedzibą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Nowogrodzkiej 47A w Warszawie odbywa się V Ogólnopolski Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej *. V edycja tego  Kongresu przebiega pod hasłem „Wychowanie w cyfrowym świecie”. Jak napisano w informacji zamieszczonej dzisiaj (27 września 2023 r.) na stronie MEiN „Kongres jest próbą znalezienia rozwiązań, które pomogą skuteczniej przygotować polską młodzież do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. Podczas debat rozważane są kwestie bezpiecznego korzystania z technologii komunikacyjnych, uzależnienia od Internetu oraz potrzebie kształtowania poczucia własnej wartości w dobie społeczeństwa cyfrowego.

 

W spotkaniu bierze udział kilkudziesięciu prelegentów (?)  z całego kraju.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 

-uzależnienia cyfrowe,

-wychowanie do świadomości,

-samowychowanie charakteru,

-generacja X vs. Y,Z i Płatki Śniegu – wojna pokoleń,

-sztuczna inteligencja,

-nowoczesne technologie szansą rozwoju i promocji przymiotów osoby ludzkiej,

-biologiczne uwarunkowania użytkowania technologii cyfrowych,

-rzeczywistość wirtualna w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Organizatorami kongresu są: Fundacja Życie  oraz  Akademia Jagiellońska.

 

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

W inauguracji Kongresu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

Oto informacje o jego wystąpieniu – ze strony MEiN:

 

Współczesny świat przepełniony nowoczesnymi technologiami stawia przed rodzicami, wychowawcami i opiekunami nowe wyzwania w kontekście kształtowania tożsamości młodego człowieka. Minister Przemysław Czarnek przypomniał o konieczności tworzenia mocnych fundamentów, które pozwolą dzieciom i młodzieży na pełny rozwój w świecie cyfrowej rzeczywistości.

 

Wychowanie jest zadaniem podstawowym. Bez niego trudno mówić o przekazywaniu wartości, o pomnażaniu i przekazywaniu dziedzictwa, które otrzymaliśmy od naszych przodków. Ten czas, w którym żyjemy, jest szczególnie trudny. Ta epoka cyfrowa mediów różnego rodzaju, które przenikają do naszych domów to jest zarówno szansa jak i zagrożenie – wskazywał Minister Edukacji i Nauki.

 

Szef MEiN mówił również o potrzebie podtrzymywania i rozwijania więzi rodzinnych.

 

Potrzeba nam wielkiego i stałego kontaktu z naszymi dziećmi, trzeba jeszcze bliższych relacji z naszymi dziećmi i wnukami, trzeba wielkiego zainteresowania ze strony rodziców, dziadków i wszystkich domowników tym, co nasze dzieci robią. I nie chodzi tu o inwigilację, ale o zainteresowanie i zdrowe relacje z najbliższymi. 

 

Minister Przemysław Czarnek zaapelował również o odpowiedzialne i mądre korzystanie z innowacyjnych technologii, które mogą okazać się nieocenioną pomocą w procesie wychowawczym.

 

Rodzice nie mogą dezerterować i zrzucać wychowania na szkołę, przedszkole czy środowiska, w których dzieci przebywają. Rodzice nie mogą abdykować ze swojej władzy wychowawczej. Muszą tę władzę unieść, muszą ją wykonywać, muszą się poświęcić jeszcze bardziej niż wcześniej, po to by te narzędzia cyfrowe wykorzystać dla wychowania, a nie dla antywychowania. […]

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

Program trzydniowego Kongresu „Wychowanie trwa wiecznie”  –  TUTAJ

 

 

 

 

*Porównajcie definicję słowa „KONGRES” z obrazem na zamieszczonych zdjęciach….Zostaw odpowiedź