1 grudnia 2021 na portalu OKO.press zamieszczono obszerny tekst, zatytułowany „Lex Czarnek tuż po mikołajkach? Groźne zmiany w prawie oświatowym mają przejść przez Sejm jak burza”. Oto jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

Mniej niż tydzień – tyle czasu wyznaczył PiS na przyjęcie projektów ustaw, które zmienią ustrój szkolnictwa na scentralizowany, dadzą kuratoriom bat na niepokornych dyrektorek i dyrektorów, drastycznie ograniczą autonomię publicznych placówek, wprowadzą do sal lekcyjnych jeszcze więcej nudy i strachu. Jak protestować?

 

Chodzi o dwa projekty ustaw:

 

tzw. lex Czarnek, czyli drastyczne zwiększenie uprawnień kuratora oświaty na działalnością szkół (druk nr 1812);

 

-a także lex Wójcik, czyli projekt wprowadzenia do trzech ustaw związanych z edukacją i opieką nad dziećmi przepisów przewidujących „odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę dziecka”.

 

 

30 listopada dokumenty przyjęte wcześniej przez Radę Ministrów wpłynęły do Sejmu i zostały skierowane do prac w Komisji Edukacji. W harmonogramie najbliższego posiedzenia, które potrwa do przyszłego czwartku, czytamy, że drugie czytanie ustaw zaplanowane jest na 8 grudnia. A głosowanie ma się odbyć dzień później, 9 grudnia.

 

Z apelem do posłów o odrzucenie szkodliwych zmian wystąpiły kadry kierownicze oświaty. W stanowisku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) z 30 listopada czytamy, że przyjęcie projektu doprowadzi do „podważenia konstytucyjnych zasad partycypacji obywateli w tworzeniu systemu edukacji i pomocniczości państwa”. […]

 

W swoim stanowisku OSKKO krok po kroku wyjaśnia, dlaczego proponowane przepisy są niebezpieczne. * […]

 

Apel do premiera, posłów i senatorów napisali nauczyciele, związkowcy, samorządowcy, zrzeszeni w społecznej inicjatywie Wolna Szkoła: „Szkoły potrzebują wsparcia, by zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, poszanowanie godności i praw człowieka oraz możliwość rozwoju w środowisku otwartym na różnorodność i pluralizm poglądów. Tymczasem Minister Edukacji i Nauki proponuje zmiany, które mogą to całkowicie uniemożliwić (…) Proponowane zmiany mogą prowadzić do upolitycznienia szkół, ograniczenia roli samorządów lokalnych oraz stanowią zagrożenie dla pluralizmu poglądów. Zmiany te stwarzają przestrzeń do nadużywania władzy i eliminowania niewygodnych politycznie postaw lub tematów ze szkół, równocześnie ograniczając liczbę zajęć uznanych przez decydentów za kontrowersyjne, tj. edukacja antydyskryminacyjna, zajęcia o prawach człowieka, rzetelna edukacja seksualna czy klimatyczna”.[…]

 

 

Apel można podpisać – TUTAJ

 

 

 

Cały artykuł „Lex Czarnek tuż po mikołajkach? Groźne zmiany w prawie oświatowym mają przejść przez Sejm jak burzaTUTAJ

 

 

Źródło: www.oko.press

 

 

 

*Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. zmian w prawie oświatowym, owocujących centralizacją oświaty, naruszeniem idei partycypacji obywatelskiej i pomocniczości państwa. – TUTAJ

 

 

 

 Zostaw odpowiedź