19 maja na stronie mBanku pojawiła się godna upowszechnienia w środowisku edukacyjnym informacja: „Fundacja mBanku przyzna pieniądze na „wakacje z matematyką” dla dzieci z Łodzi. W puli nawet 100 tys. zł.” Oto jej treść:

 

Granty mBanku

Foto: www.google.pl

 

Fundacja mBanku ogłasza konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” dla lokalnych organizacji pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi. Można w nim uzyskać nawet 5 tys. zł na realizację wakacyjnych aktywności dla dzieci z Łodzi. Wystarczy, że projekt będzie zachęcać do matematyki. Na ten cel Fundacja przeznacza nawet 100 tys. zł.

 

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” ma na celu zapewnienie dzieciom z Łodzi atrakcyjnych form spędzania wakacji w mieście, pod znakiem matematyki. Ubiegające się o granty projekty muszą upowszechniać matematykę i pokazywać jej przydatność w codziennym życiu. Jest to pierwszy program grantowy mFundacji skoncentrowany na wsparciu wakacyjnych aktywności dla dzieci.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (nauczycieli czy uczniów lub rodziców) i biblioteki publiczne. Wystarczy swój pomysł na zabawę dla dzieci (uczniowie szkół podstawowych w podziale na klasy 1-3 i 4-6 oraz gimnazjów) przedstawić we wniosku dostępnym na stronie www.mFundacja.pl i przesłać mailowo na adres fundacja@mbank.pl w terminie do 15 czerwca br.

 

Szczególnie cenione będą wnioski, które zaangażują dzieci w spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu i jednocześnie będą uwzględniać elementy zabawy matematyką. Najciekawsze propozycje otrzymają granty w wysokości do 5 tys. zł. Fundacja przeznacza na ten cel nawet 100 tys. zł.

 

Przykładowe typy projektów, jakie mogą liczyć na dofinansowanie to m.in. matematyczna gra uliczna, w której uczestnicy, aby przejść do kolejnego etapu powinni rozwiązać zagadki matematyczne i zadania; filmiki o tematyce matematycznej, zdjęcia ukazujące zjawiska matematyczne w przyrodzie i w mieście, gry ruchowe z zadaniami czy opracowanie półkolonii dla dzieci, ukazujących matematykę w interesujący sposób.

 

Honorowy patronat nad konkursem grantowym „Wakacje z matematyką” objęła Pani Prezydent Hanna Zdanowska. W komisji konkursowej weźmie udział przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

Organizatorem konkursu „Wakacje z matematyką” i fundatorem grantów jest Fundacja mBanku, której misją jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa.[…]

 

Do tej pory mFundacja koncentrowała się na wsparciu inicjatyw z zakresu edukacji matematycznej mających dłuższy horyzont czasowy i odbywających się w trakcie roku szkolnego. Tylko w ubiegłym roku w programie grantowym mPotęga przyznaliśmy 61 wnioskom granty na łączną kwotę ponad 350 tys. zł. Z Łodzi i województwa łódzkiego regularnie wpływa do nas wiele wniosków, uznaliśmy więc, że to region z dużym potencjałem społecznym. Dlatego pilotaż konkursu „Wakacje z matematyką” postanowiliśmy zorganizować właśnie w Łodzi – tłumaczy Iwona Ryniewicz, Prezes Zarządu mFundacji.

 

 

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie: www.mFundacja.pl

 

 

Źródło: www.mbank.pl

 

 

Drodzy Czytelnicy-Nauczyciele!

Jeśli macie kontakty z podmiotami wymienionymi w powyższej informacji: organizacjami pozarządowymi i  bibliotekami publicznymi, lub sami przewidujecie wakacyjne „wolne moce przerobowe” i razem ze znajomymi możecie stworzyć taką „grupę nieformalną” –  zainteresujcie się tym projektem, jeśli nie – upowszechnijcie tą wiadomość wśród znajomych, bo warto!Zostaw odpowiedź