Na zakończonym dziś 56. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rządowa nowelizacja, rozpatrywana w trybie pilnym, uzupełnia i rozszerza uchwalone 21 lutego br. przepisy umożliwiające Ministerstwu Edukacji Narodowej zlecenie przygotowania i wydania podręczników. Ma ona na celu umożliwienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, innych materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W szkołach podstawowych projekt ma być wdrażany stopniowo, tj. w roku szkolnym 2014/2015 bezpłatny podręcznik trafi do uczniów klas I, w 2015/2016 – do uczniów klas II, a w 2016/2017 – do uczniów klas III. Od 2017 r. z bezpłatnych podręczników korzystać mają wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. Nowe przepisy wprowadzają zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub innego materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne.  Ponadto przepisy określają procedurę ustalania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych stosowanych w danej szkole.

 

Źródło: www.senat.gov.pl

 

 

Więcej na ten temat na portalu oswiata.abc w artykule pt. „Senat przyjął nowelę ws. bezpłatnych podręczników”.

 

 

Wyciąg ze stenogramu, zawierający fragment posiedzenia dot. „ustawy podręcznikowej”: Stenogram z 56 posiedzenia Senatu 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw

 

W dokumencie tym, obok rządowego projektu ustawy, znajduje się:

  • uzasadnienie ustawy (od s. 41)
  • ocena skutków regulacji (od s. 80)
  • raport z konsultacji społecznych projektu ustawy (od s.. 95)
  • projekt Rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu pastwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (od s. 99)
  • załączniki do rozporządzenia jw. (od s. 105)
  • uzasadnienie rozporządzenia jw. (od s. 165)
  • projekt Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników – wraz z uzasadnieniem i załącznikami (od s. 175)


Komentarze niedostępne