Wczoraj (14 kwietnia 2021r.) na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczona została informacja, zatytułowana „Prawo decyzji o nieuczestniczeniu w lekcjach religii – także dla niepełnoletnich uczniów. Postulat RPO wobec MEiN”. Oto jej początkowy fragment:

 

[…] Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwraca się o stanowisko w sprawie do sekretarza stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego. Pyta też, czy resort dostaje wnioski obywateli dotyczące art. 12 ustawy.

Do RPO wpłynął wniosek obywatela w tej sprawie. Wskazał on, że zgodnie z art. 12 ustawy publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

 

W związku szkół ponadpodstawowych w C. uczniom klasy pierwszej rozdano oświadczenia dotyczące woli nauki religii. Wyłączną osobą uprawnioną do jego wypełnienia był rodzic bądź opiekun prawny. Nauczycielka poinformowała, że do ukończenia 18. roku życia uczniowie powinni całkowicie podporządkować się woli rodzica w kwestiach religijnych.

 

Według wnioskodawcy nieletni  może być zatem zmuszony  uczestniczyć w zajęciach religii nawet, jeśli nie jest do niej przekonany. Wielu uczniów czuje się ateistami, a wiara jest indywidualną kwestią każdego człowieka  – pisał wnioskodawca. Wskazał na sprzeczność przepisów z Konwencją o prawach dziecka. […]

 

 

Pismo Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuka do Dariusza Piontkowskiegp – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki z dn. 14.04.2021 r  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.rpo.gov.pl/

 Zostaw odpowiedź