11 maja, podczas 18. Posiedzenia Sejmu, minister edukacji Anna Zalewska w swym „donosie” na poprzednie kierownictwo tego resortu powiedziała m.in.:

 

Obecna sytuacja daleka jest od ideału. Co drugi absolwent szkoły zawodowej zasila grono, bezrobotnych, najczęściej dlatego że jest absolwentem kierunku, którego rynek pracy nie potrzebuje, lub jego umiejętności są dalekie od wymagań pracodawcy.

 

W miniony poniedziałek, 5 dni po tamtej wypowiedzi, wiceminister edukacji Teresa Wargocka, na konferencji „Centra Kształcenia Praktycznego wobec dobrej zmiany w edukacji dla rynku pracy”, która odbyła się w Starachowicach, powiedziała:

 

 ”Wykształcenie zawodowe zaczyna przeżywać swój renesans, na który składa się coraz większe zainteresowanie absolwentów gimnazjów kształceniem zawodowym. I jest dobry taki, od kilku lat, kierunek, który powoduje że mamy coraz lepszą bazę kształcenia praktycznego, coraz bardziej interesujące, chętnie wybierane zawody, i można powiedzieć – taki ogólny ruch w środowiskach lokalnych, żeby łączyć kształcenie zawodowe z rynkiem pracy, z pracodawcą.”

 

 

Powyższy cytat wypowiedzi pani wiceminister jest zapisem z odsłuchanego nagrania, jakie z tej konferencji  zamieściła na swej stronie „Telewizja Starachowice”. Zachęcamy do zapoznania się z cała relacją  –  TUTAJ

 

 Konferencja w Starachowicach - Kopia

 Foto:www.tv.starachowice.pl

 

Uczestnicy konferencji „Centra Kształcenia Praktycznego wobec dobrej zmiany w edukacji dla rynku pracy” w Starachowicach

 

Z tego samego źródła pochodzi także ta informacja:

 

Na spotkanie z Teresą Wargocką przyjechali do Starachowic przedstawiciele centrów kształcenia praktycznego nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale także z Warszawy, Krakowa, czy Śląska. Byli też starachowiccy samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz firmy z naszego miasta. Uczestnicy wysłuchali wystąpień m.in. reprezentanta Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Głos zabrali także przedstawiciele działających w Starachowicach firm: PKC Group Poland i Odlewni Polskich, którzy opowiedzieli o nauczaniu zawodowym z punktu widzenia pracodawców.

 

 

Źródło: www.tv.starachowice.pl

 

Komentarz redakcyjny: dziwi brak wśród wymienionych powyżej osób i instytucji dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego mgr inż. Janusza Moosa, prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi. Tym bardziej, że był on obecny na konferencji  (na zdjęciu zaznaczony obwódką.) i wszyscy którzy od lat  działają w obszarze kształcenia zawodowego wiedzą o jego niepodważalnym dorobku w zakresie upowszechniania w Polsce modelu centrów kształcenia praktycznego. Także wiceminister Wargocka nie może o tym nie wiedzieć! [WK]

 

 

Własną relację z tego wydarzenia zamieściło także na swej stronie MEN. Oto fragment tej informacji:

 

 

[…] – Szkolnictwo zawodowe to przyszłość polskiej gospodarki – promuje ideę podniesienia roli szkół zawodowych, jako recepty na walkę z bezrobociem, szczególnie wśród ludzi młodych – powiedziała wiceminister Teresa Wargocka.

 

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali także o znaczeniu kształcenia praktycznego z punktu widzenia pracodawców oraz doradztwie zawodowym jako ważnym elemencie planowania kariery zawodowej uczniów w obliczu wyzwań rynku pracy. Przedstawiono także przykłady dobrych praktyk na podstawie projektów realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.[…]

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Wygląda na to, że faktycznie – szkolnictwo zawodowe jest priorytetowym tematem w MEN. Tego samego dnia, czyli dzisiaj, na stronie ministerstwa zamieszczono komunikat pt. „Dobre praktyki w kształceniu zawodowym – debata w MEN”. Oto jego fragmenty:

 

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli szwajcarskich, austriackich i niemieckich firm odbyło się w czwartek w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreśliła, że w planowaniu zmian w systemie polskiego szkolnictwa zawodowego MEN chce korzystać z dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorstw. Przyznała również, że reforma systemu edukacji powinna wpisywać się w koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.

 

Chcemy zmieniać system szkolnictwa zawodowego tak, aby odpowiadał on potrzebom uczniów, a jednocześnie spełniał oczekiwania przedsiębiorców. Jesteście dla nas strategicznym partnerem i chcemy skorzystać z waszych doświadczeń – powiedziała wiceminister edukacji.

 

Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi o możliwościach i korzyściach wynikających ze współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Dyskutowano również, w jaki sposób można wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, aby kwalifikacje osób wkraczających na rynek pracy w większym stopniu odpowiadały na potrzeby pracodawców. Przedstawiciele firm uczestniczących w konferencji zaprezentowali także swoją dotychczasową działalność we wspieraniu kształcenia zawodowego oraz omówili realizowane przez siebie programy skierowanie dla uczniów i absolwentów szkół.[…]

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź