Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela zaprezentował kolejny wariant sieci szkół po planowanej reformie edukacji:

 

3 gimnazja o numerach: 3, 13 i 33  – zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Ogólna liczba szkół podstawowych w mieście zwiększy się do 89

Powstaną 2 nowe licea –  po przekształceniu Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

SP 141 przy ul. Zakładowej zostanie rozbudowana, w tym roku powstanie projekt, realizacja w roku 2018, tak aby od 1 września dzieci poszły już do rozbudowanej szkoły

 

7 gimnazjów zostanie włączanych do szkół ponadgimnazjalnych:

Gimnazjum nr 2   – do XII LO;

Gimnazjum nr 5   – do Zespołu Szkół Gastronomicznych;

Gimnazjum nr 6   – do Zespołu Szkół Samochodowych;

Gimnazjum nr 10 – do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 „Elektronik” (w 2018 r.)

Gimnazjum nr 15 – do XXX LO z siedzibą przy ul. Sowińskiego;

Gimnazjum nr 32 – do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Gimnazjum nr 41 – do XX LO

 

10 gimnazjów zostanie  włączanych do szkół podstawowych:

 

Gimnazjum nr 16  – do SP 184,

Gimnazjum nr 20  – do SP 137;

Gimnazjum nr 21  – do SP 19;

Gimnazjum nr 22 –  do SP 44,

Gimnazjum nr 24  – do SP 36;

Gimnazjum nr 29  – do SP 12,

Gimnazjum nr 31  – do SP 193;

Gimnazjum nr 36  – do SP 205;

Gimnazjum nr 38  – do SP 138;

Gimnazjum nr 43  – do SP 162.

 

14 gimnazjów zostanie wygaszonych. Są to gimnazja o numerach: 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 37, 40, 44, 46

 

3 szkoły podstawowe będą pracowały w dwóch budynkach. Są to szkoły: SP 36 przy ul. Więckowskiego 35; SP 137 przy ul. Florecistów 3b oraz SP 193 przy ul. Standego 1

 

 5 gimnazjów działających w zespołach szkół ogólnokształcących zostanie (z mocy ustawy) przekształconych (wchłoniętych) w licea ogólnokształcące.

 

1 gimnazjum działające w zespole szkół integracyjnych zostanie  (z mocy ustawy) przekształcone (wchłonięte) w szkołę podstawową.

 

 

Informację, na podstawie komunikatu UMŁ,

zredagował Włodzisław Kuzitowicz

 

 

Przeczytaj także obszerną informację na portalu naszemiasto.pl Łódź: Reforma oświaty w Łodzi: nowe szkoły po likwidacji gimnazjów

 

 

Także TV TOYA w magazynie informacyjnym Wydarzenia zamieściła materiał „Nowa sieć szkół – wariant C”Zostaw odpowiedź