Wczoraj „Obserwatorium Edukacji” gościło w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Łodzi na szkolnej debacie „Młodzi o wartościach”. Był to projekt zainicjowany wspólnie przez dyrekcję szkoły i prezydium samorządu uczniowskiego.

 

 

 

Jak mówili uczniowie, którym powierzono kierowanie dyskusją: Michał Wysocki i Marek Kaczmarczykw obszarze debaty o wartościach najbardziej intryguje ich obecny pluralizm wartości, nie tylko w konflikcie międzypokoleniowym, ale i wewnątrz pokolenia, przede wszystkim w ich pokoleniu. Mają nadzieję, że dzięki tej debacie będzie można powalczyć ze stereotypami o „dzisiejszej młodzieży”, podyskutowanie, czy ta „konsumpcyjna gęba” przyprawiana młodzieży jest prawdziwa, czy nie. Natomiast pani dyrektor Małgorzata Zaradzka-Cisek powiedziała, że ta debata jest kolejnym forum, umożliwiającym uczniom tego liceum współdecydowanie o najważniejszych sprawach szkoły – w tym przypadku dookreślenie długofalowych celów wychowawczych w obszarze wartości, w których i do których szkoła będzie chciała kształtować swych uczniów.

 

W pierwszej części tego spotkania, które zaczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci polskich oficerów straconych przed 77 laty w Katyniu i ofiar katastrofy prezydenckiego samolot pod Smoleńskiem, po której wszyscy obejrzeli krótki film z miniwykładem o wartościach, wystąpiło trzech ekspertów, którzy w krótkich wypowiedziach wprowadzili uczestników debaty w problematykę wartości. Byli to: dwaj księża katecheci – ks. Piotr Niciński i ks. Karol Olczyk, oraz prowadzący w szkole lekcje etyki pan Dariusz Chętkowski.

 

 

Po tych „rozgrzewkach” moderatorzy stawiali przed koleżankami i kolegami zebranymi w sali pytania, zachęcając do wypowiedzi. Oto najważniejsze z tych pytań:

 

Co rozumiesz pod pojęciem „wartość” a co „hierarchia wartości?,

Co wpływa na kreowanie wśród młodzieży kanonu wartości prokonsumpcyjnych?

Jakie wartości wspomagają proces samorealizacji, a jakie go hamują?

Gdzie poszukujesz wartości, którymi kierujesz się w życiu?,

Czy wartości nabyte przez Ciebie w środowisku rodzinnym mają znaczenie?

Czy środowisko rówieśnicze ma wpływ na kształtowanie Twojej hierarchii wartości?

Jak zachowujesz się gdy wartości rodzinne i środowiskowe są przeciwne?

Czy postępująca sekularyzacja wpływa na drastyczne przemiany w systemach wartości?

W jakim stopniu kierujesz się w życiu uznawanymi wartościami?

 

 

Trzeba przyznać, że wypowiedzi licznie zabierających głos uczestników debaty nie były powierzchowne, a czasami zaskakiwały głębią myśli lub błyskotliwością skojarzeń.Oto dwa przykłady dyskutantów:

 

 

 

 

Po wyczerpaniu pytań zakończono część plenarną debaty i rozpoczęto pracę w zespołach, przed którymi postawiono zadanie uzgodnienia zestawu zestawu najważniejszych ich zdaniem wartości.

 

 

 

 

Oto efekt pracy zespołów:

 

Katalog wartości, powstały w wyniku pracy w grupach:

 

> miłość (6 wskazań)

> samorealizacja (5 wskazań)

> szacunek (4 wskazania)

> rodzina (3 wskazania)

> wolność (3 wskazania)

> przyjaźń (2 wskazania)

> honor (2 wskazania)

> zdrowie (2 wskazania)

 

Oto wartości, które zyskały po jednym wskazaniu: wiara, tolerancja, edukacja, godność, pasja, pieniądze i bezpieczeństwo.

 

Na podstawie  wyborów młodzieży zostanie stworzony „Katalog wartości ucznia XXI LO”.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź