Pierwszą informację o tym raporcie znaleźliśmy na „Portalu Samorządowym”: „Jak zmieniła się szkoła w czasie pandemii COVID-19? Doświadczenia uczniów i uczennic”. Oto jej fragmenty:

 

[…] Raport „Jak zmieniła się szkoła w czasie pandemii COVID-19? Doświadczenia uczniów i uczennic” to badawcze podsumowanie tego, co wydarzyło się w polskiej edukacji od wiosny 2020 do wiosny 2021. Badanie zostało zrealizowane przez firmę VULCAN wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział blisko 2 tys. uczniów z całej Polski.

 

Było to drugie badanie uczniów w czasie pandemii; poprzednie przeprowadzono w ubiegłym roku. […]

 

Z badania wynika, że choć coraz większa liczba uczniów polubiła zdalny tryb edukacji, zmalało przekonanie o tym, że szkoły w dalekiej przyszłości będą zdalne lub częściowo zdalne. Zdecydowanie mniejszy odsetek osób chciałby też, porównując do zeszłego roku, wprowadzić w przyszłości w szkołach tryb hybrydowy. […]

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Wiedzeni potrzebą poznania całego raportu rozpoczęliśmy poszukiwania „w sieci”. Tak trafiliśmy na fanpage „Ja Nauczyciel’ka”, a tam wiele obiecujący tytuł: „Raport Vulcana: Uczniowie o szkole w Pandemii”.

 

Już początek zamieszczonego tam tekstu przyniósł rozczarowanie. Był to materiał sprzed roku. [Zobaczcie – TUTAJ]

 

 

 

Postanowiliśmy nasze poszukiwania skoncentrować na dwu podmiotach, które to badanie prowadziły. Zaczęliśmy od Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Niestety – nie uznano tam za właściwe pochwalenie się tymi badaniami. Zobaczcie sami – TUTAJ

 

 

 

Ostatnią szansą była strona firmy VULCAN. Tam także pełnego raportu nie było, ale można było przeczytać obszerniejszą informację i zapowiedź zamieszczenia raportu.

 

A oto fragmenty tekstu ze strony Firmy „VULCAN”

 

Źródło: www.vulcan.edu.pl

 

 

Tęsknimy za szkołą, ale chcemy w niej więcej technologii”: VULCAN zapytał 5 tys. uczniów o edukację przed, podczas i po pandemii.

 

Polscy uczniowie lubią chodzić na zajęcia do szkoły, ale chcą w przyszłości częściowo uczyć się także zdalnie i szerzej korzystać z nowoczesnych technologii – to najważniejszy wniosek z badania ankietowego przeprowadzonego w trakcie trwania pandemii przez twórcę dziennika elektronicznego VULCAN wraz z Zakładem Badań nad Procesem Uczenia się (UAM w Poznaniu). W badaniu wzięło udział blisko 5000 uczniów w wieku między 9 a 20 lat uczących się w szkołach podstawowych w klasach 4-8 i szkołach średnich w klasach 1-4. Dane zebrano na początku czerwca w dzienniku elektronicznym VULCAN. […]

 

Pełen raport prezentujący wyniki tych badań, wraz z ich metodologią, opisem zastosowanego narzędzia i statystycznymi analizami szczegółowych zależności, zostanie opublikowany niebawem w formie artykułu naukowego. W raporcie tym ukazany zostanie także teoretyczny kontekst podjętego problemu badawczego, jak i interpretacja zebranych danych z odwołaniem do najnowszych wyników badań i teorii naukowych. […]

 

 

 

Cały tekst „Aktualności. Polscy uczniowie tęsknią za szkołą” TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.vulcan.edu.pl

 Zostaw odpowiedź