Na dzisiejszą (30 maja 2023 r.) poranną lekturę proponujemy tekst Anety Derdy, zamieszczony na stronie CEO. Poniżej jego obszerne fragmenty i link do pełnej wersji:

 

 

Wuefiści widzą więcej. Czego możesz dowiedzieć się o relacjach w klasie?

 

 

Jak prowadzić mądrą i skuteczną edukację włączającą? Warto wykorzystać wiedzę nauczycieli wuefu. Właśnie na zajęciach sportowych najłatwiej zaobserwować, jakie relacje łączą uczniów i które grupy są zagrożone wykluczeniem. Poznaj wnioski z naszych programów Młodzi w Akcji – dla nauczycieli WF oraz Szkoła Demokracji – edycja z grantem”, które prowadzimy razem z biurem UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. […]

 

Z naszych doświadczeń wynika, że zagrożeni wykluczeniem są szczególnie uczniowie i uczennice z doświadczeniem uchodźczym, problemami zdrowotnymi, w spektrum autyzmu, z diagnozą ADHD, pochodzące z rodzin zagrożonych ubóstwem, osoby LGBT+ i osoby chorujące na depresję

 

Mapa wykluczenia w szkołach nie ogranicza się do osób z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu. Szczególnie zagrożone wykluczeniem są dzieci z doświadczeniem uchodźczym. Dlatego ważnym elementem naszych programów było dostosowanie materiałów w taki sposób, by służyły one uczniom i uczennicom polskim, ukraińskim i z innych krajów. W każdej szkole objętej naszymi programami uczą się dzieci pochodzenia ukraińskiego.[…]

 

Wuef pokaże to, czego nie widać na lekcji. To właśnie na wuefie najłatwiej dostrzec, które dzieci i grupy są traktowane w sposób wykluczający

 

Nie przypadkiem zaadresowaliśmy nasze programy do nauczycieli i nauczycielek wuefu. To właśnie na zajęciach sportowych jak w soczewce można zaobserwować relacje w klasie i potrzeby społeczne uczniów i uczennic. Łatwiej też zauważyć osoby, które są w klasie wykluczane, pomijane lub z jakichś powodów same odsuwają się od rówieśników.

 

Wystarczy zwrócić uwagę, na to kto zawsze ćwiczy, a kto unika zajęć. W jakiej kolejności i przez kogo są wybierane osoby do zespołów? Kto łatwo rezygnuje, kto boi się oceniania, a kto ma problemy z agresją? Odpowiedzi na te i podobne pytania są istotną wskazówką dla całej rady pedagogicznej. Pokazują rzeczywistą hierarchię w grupie i wskazują, jak należy pracować z daną grupą.[…]

 

Mediatorzy klasowi, miejsca wyciszenia, różowa skrzyneczka, warsztaty integracyjne i inne działania sprawią, że szkoła stanie się bardziej włączająca

 

Chociaż programy i szkolenia jeszcze trwają, część uczestniczących w nich szkół już zaplanowała drobne lub znaczące zmiany w życiu szkoły, Dzięki nim szkoła stanie się bardziej otwarta.

 

Są to m.in.

-grupy mediatorów klasowych,

-miejsce w szkole, gdzie można się wyciszyć,

-różowa skrzyneczka w toaletach,

-cykliczne warsztaty integracyjne,

-skład i grafika sprawdzianów przyjazne osobom z dysleksję

i wiele innych, działań obejmujących zarówno poszczególne lekcje. A nawet pracę całej szkoły na przykład wymianę między nauczycielami wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

 

Dziewczynki wolą ćwiczyć w parach, chłopcy – w grupie. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się od wuefistów o relacjach między uczniami?

 

 

Wniosek z naszych programów jest jasny – wuef daje szansę na dobrą diagnozę relację w klasie! Dzięki niej nauczycieli i nauczycielki wiedzą, którzy uczniowie i uczennice mogą być narażeni na wykluczenie. Ta wiedza pomaga przeciwdziałać wykluczeniu.

 

Nauczyciele wuefu uczestniczący w naszych programach mieli szansę poznać potrzeby uczniów oraz przyczyny, dla których część z nich unika ćwiczeń. Wspólnie dowiedzieliśmy się, że:

-w części szkół dziewczynki wolą ćwiczyć w parach niż w grupie, chłopcy raczej odwrotnie;

-jedną z największych bolączek jest łączenie chłopców i dziewczynek w dużą grupę (zwłaszcza w klasach 7-8 szkoły podstawowej), co wymaga pogodzenia bardzo różnych potrzeb w zbyt licznej klasie;

-lęk przed oceną rówieśników jest tak silny, że część osób rezygnuje z ćwiczeń po pierwszym niepowodzeniu porażce; inne dzieci w ogóle nie podejmują wyzwania, które mogłoby je narazić na  wyśmianie;

-dla dużej części  uczniów i uczennic gry rywalizacyjne są zbyt agresywne; te osoby często wolą zrezygnować z aktywności;

-agresja jest częstym problemem, zgłaszanym i przez nauczycieli, i przez uczniów może mieć miejsce także w szatni.

 

Praca z ciałem i z emocjami oraz techniki relaksacji to sposób na działania włączające na lekcjach wuefu!

 

Po diagnozie, czas na działanie! Uczestniczący w naszych programach   nauczyciele wuefu będą prowadzić działania włączające:

-zajęcia z pracy z ciałem

-ćwiczenia techniki relaksacji

-pracę z emocjami.

 

Działania te mają na celu pomóc uczniom poznawać swoje granice i nazywać swoje potrzeby. Część z nauczycieli już wcześniej prowadziła podobne zajęcia. Inny uczyli się, jak je prowadzić na naszych szkoleniach. A dzięki publikacji  scenariuszy lekcji i propozycji ćwiczeń do końca roku szkolnego kilkaset dzieci zostanie objętych tymi działaniami.[…

 

 

Jesteś wychowawcą? Poproś koleżankę lub kolegę uczącego wuefu o wsparcie. Wuef może (i powinien!) należeć do kluczowych zajęć, które rozwijają pracę wychowawczą

 

Edukacja włączająca włącza i wspiera wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole. Jest nastawiona na współpracę, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz tworzenie bezpiecznego miejsca, w którym każdy czuje się dobrze.

 

Dlatego wspieranie nauczycieli wuefu jest jednym z kluczowych działań, które rozwija pracę wychowawczą w szkole. I odwrotnie – wspieranie przez wuefistów pozostałych nauczycieli może być odpowiedzią na wiele problemów. Krótko mówiąc – ćwiczmy relacje!

 

 

 

 

Źródło:  www.ceo.org.pl

 Zostaw odpowiedź